چگونه منزل خود را متفاوت طراحی کنیم؟ <hr /><div style="text-align: center;"><img src="http://boomchin.com/Pics/Gallery20017maron.jpeg" width="443" height="295" /></div><h3>از موثرترین راه ها برای اینکه <a href="http://boomchin.com/ViewServices/5/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86">دکوراسیون داخلی</a> منزل</h3><h3> خود را متفاوت کنیم استفاده از لوازم تزئینی است </h3><h3>که در فضاها خالی خانه استفاده از اشیا تزئینی بر زیبایی خانه تاثیر زیادی دارد به عنوان مثال استفاده از آباژور که در کنار مبل زیبایی خاصی میبخشد از نکاتی که باید به آن توجه کرد این است که هر وسیله تزئینی باید در جای مناسب خود گذاشته شود تا زیبایی چند برابر شود. از دیگر راه های دکوراسیون متفاوت استفاده از مبلمان متناسب با سالن خانه است که بنا به طرح آن سالن که ممکن است مربعی و یا مستطیلی و ... رعایت شود. و همچنین استفاده از آثار هنری در زیبایی داخلی منزل خیلی موثر است و روی <a href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a> تاثیر زیادی می گذارد.</h3><h3><font size="4">انواع دکوراسیون داخلی و چیدمان های <a href="http://boomchin.com/Default">بوم چین </a></font></h3><div><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/9/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">چیدمان اداری</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C">چیدمان منزل مسکونی</a></div><div><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/12/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">چیدمان آشپزخانه</a></div><div><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10010/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8">چیدمان اتاق خواب</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/13/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%81-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86">اجرای روف گاردن</a></div><div><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10007/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1">اجرای استخر</a></div><div><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10008/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">اجرای دکور آشپزخانه</a><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10009/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%82%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%81">اجرای دکوراسیون داخلی و سقف کناف</a></div><h1> <a href="http://boomchin.com/News/link/20018/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F"><span id="ContentPlaceHolder1_lblSubject">چگونه منزل خود را متفاوت طراحی کنیم؟</span></a> </h1>

دکوراسیون رنگارنگ اتاق کودک <p><br /> <span id="ContentPlaceHolder1_lblText" style="text-align: justify; font-size: 16px;"><div align="center"> <img src="http://boomchin.com/Pics/Gallery20017moveis-planejados-para-quarto-infantil-8.jpg" width="414" height="289" /><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: "Arial", sans-serif;" lang="AR-SA">برای اینکه برای کودک خود اتاق شاد و رنگارنگی داشته باشیم اگر به توصیه های بوم چین توجه کنید </span></p><p><span style="font-family: "Arial", sans-serif;" lang="AR-SA">با اصول و تناسب اتاق کودک را مثل رنگین کمان زیبا کنید که از برای قدم اول</span></p><p><span style="font-family: "Arial", sans-serif;" lang="AR-SA"> برای انتخاب قالی از آن هایی استفاده کنیم که رنگ های مختلف داشته باشد و بعد از قالی</span></p><p><span style="font-family: "Arial", sans-serif;" lang="AR-SA"> برای انتخاب تخت خواب و کمد و کتابخانه و از این قبیل وسایل با رنگ هایی که تفاوت </span></p><p><span style="font-family: "Arial", sans-serif;" lang="AR-SA">و تنوع زیادی دارند در طراحی <a href="http://boomchin.com/ViewServices/5/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86">دکوراسیون داخلی</a> اتاق استفاده کنیم که برای رنگارنگ نشان دادن</span></p><p><span style="font-family: "Arial", sans-serif;" lang="AR-SA"> اتاق خیلی موثر است. که سرویس خواب رنگارنگ و طرح دار تاثیر زیادی دارد. </span></p><p><span style="font-family: "Arial", sans-serif;" lang="AR-SA">و از دیگر کارهای موثر استفاده از پارچه های رنگارنگ برای بالای تخت است </span></p><p><span style="font-family: "Arial", sans-serif;" lang="AR-SA">که ایده جالب و زیبایی است ویا از مبل رنگی زیبا و همینطور استفاده از آباژور های</span></p><p><span style="font-family: "Arial", sans-serif;" lang="AR-SA"> رنگی بای روشن تر شدن اتاق جلوه زیبایی می گیرد. برای پوشش دیوار ها از</span></p><p><span style="font-family: "Arial", sans-serif;" lang="AR-SA"> رنگ های مختلف استفاده کنیم و دیوار هایی که خالی هستند را با قاب های عکس زیبا </span></p><p><span style="font-family: "Arial", sans-serif;" lang="AR-SA">و رنگارنگ از دیگر روش های رنگی جلوه دادن اتاق است و برای پنجره به کار بردن </span></p><p><span style="font-family: "Arial", sans-serif;" lang="AR-SA">پرده های رنگی زیبا زیبایی اتاق را چند برابر می کند و خانه بازی کوچک و زیبا در</span></p><p><span style="font-family: "Arial", sans-serif;" lang="AR-SA"> اتاق خواب کودک خیلی اتاق را زیبا می کند با این روش های ساده و با بکارگیری </span></p><p><span style="font-family: "Arial", sans-serif;" lang="AR-SA">سلیقه اتاق کودک رنگارنگ و متفاوتی می توانیم داشته باشیم.</span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><img src="http://boomchin.com/Pics/Gallery20017quarto-infantil-pequeno-decora%c3%a7%c3%a3o.jpg" width="431" height="279" /></div><div align="center"><div align="right"><h3><font size="4">دکوراسیون داخلی <a href="http://boomchin.com/Default">بوم چین </a></font></h3><div><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/13/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%81-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86">اجرای روف گاردن</a></div><div><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10007/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1">اجرای استخر</a></div><div><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10008/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">اجرای دکور آشپزخانه</a></div><div><br /><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10009/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%82%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%81">اجرای دکوراسیون داخلی و سقف کناف</a></div><div><a href="http://boomchin.com/News/link/20019/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF%20%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9" title="دانستنی">دکوراسیون رنگارنگ اتاق کودک</a></div></div></div></span></p>

چگونه بزرگ نشان دادن خانه با توسعه های بوم چین <p><br /></p><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/Gallery20017pattern-rug-white-sofas-drum-blue-table-lamps_grey-living-room-wall_oval-glass-coffee-table_mid-century-modern-living-room-design-ideas_brown-leather-sofa-625x417.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/Gallery20017pattern-rug-white-sofas-drum-blue-table-lamps_grey-living-room-wall_oval-glass-coffee-table_mid-century-modern-living-room-design-ideas_brown-leather-sofa-625x417.jpg" width="450" height="300" /><br />می توان با زاویه ها خانه ها را بزگ نشان داد برای شروع می شود از یک شکل استفاده کرد </div><div align="center">که برای کفپوش یا تزئین دیوار و این جور جاها که بستگی به سلیقه خود فرد دارد جدا از بزرگ</div><div align="center"> نشان دادن خانه متفاوت و زیبا تر هم می شود. راه دیگر برای زاویه دار انحنای بیشتری به خانه </div><div align="center">ببخشیم با فرش بیضی شکل و بالش گرد تاثیر زیادی دارد. همچنین از پوشش گیاهی هم می شود</div><div align="center"> استفاده کرد چون گیاهان زاویه را باز و فضا را بزرگتر نشان می دهد و اگر تمام دیوار ها تک رنگ باشد</div><div align="center"> فضا را بزرگتر نشان می دهد. از مبلمان های منحنی شکل هم می شود  استفاده کرد</div><h1><a data-mce-href="http://boomchin.com/News/link/20026/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D9%85%20%DA%86%DB%8C%D9%86" href="http://boomchin.com/News/link/20026/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D9%85%20%DA%86%DB%8C%D9%86" title="دانستنی" target="_blank"><span id="ContentPlaceHolder1_lblSubject">چگونه بزرگ نشان دادن خانه با توسعه های بوم چین</span></a> </h1>

آویزهای متفاوت <p><br /> بوم چین همیشه به دنبال متفاوت بودن است و شیوه ای که برای آویزهای</p><p> دیواری به شما معرفی می کند تفاوت را به حد خود رسونده که با ساده ترین </p><p>ابتکارها چگونه خانه ای متفاوت از دیگران داشته باشیم: از این آویزها که بوم چین</p><p> برایتان شرح می دهد می توانید برای لباس و حوله و کلید و .... به سلیقه خودتان استفاده کنید</p><p> برای مثال حتی میتوانید برای پریز برق از آویز استفاده کنید که وقتی لباس را به آن آویخته</p><p> برق روشن می شود و خیلی جالب است که موجب جلب نظر افراد می شود. </p><div align="center"><p dir="rtl">ویا از مواردی دیگر با یه آویز کلید شکل برای آویختن کلید زیبایی خاصی دارد.</p><div align="right">برای اتاق خواب پسران دسته های بازی برای آویختن لباس جلوه خاصی دارد.<br /><div align="center"><br /><div align="right">نمونه خاص دیگر آویز دارت است از جنس استیل که سر آن پیچ هایی دارد</div><div align="right"> برای آویختن لباس که باز بسیار متفاوت از دیگر آویز ها است.<br /><div align="center"><br /><div align="right">یا آویز چاقو که خیلی هیجان انگیز می شود.<br /><div align="center"><br /><div align="right">آویزی که به شکل صندل های زیبا و گلدار و مثلا برای سرویس بهداشتی </div><div align="right">برای آویختن حوله فضای دلنشینی را میبخشد. </div></div></div></div></div></div></div></div><h1><a data-mce-href="http://boomchin.com/News/link/20027/%D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA" href="http://boomchin.com/News/link/20027/%D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA" title="دانستنی" target="_blank"><span id="ContentPlaceHolder1_lblSubject">آویزهای متفاوت</span></a> </h1>

بوم چین ایده هایی را برای دکوراسیون جشن به شما پیشنهاد می دهد <p><br /></p><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/Gallery20017758738362.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/Gallery20017758738362.jpg" width="393" height="257" /><br /><div align="right">اولین نکته این است که فضایی که برای جشن در نظر می گیریم فضای راحت</div><div align="right"> و به نسبت بزرگ باشد و در نکته بعد باید دکوراسیون به جشنی که میخوایم </div><div align="right">برپا کنیم مرتبط باشد به عنوان مثال دکوراسیون برای جشن کودک </div><div align="right">با دکوراسیون نامزدی و یا تولد و جشن سالگرد متفاوت است و اینکه </div><div align="right">دکوراسیون بیش از اندازه شلوغ نباشد زیبایی و حس آرامش ایجاد می کند</div><div align="right"> و لوازم جشن را باید به گونه ای انتخاب کنیم که با نوع جشن همخوانی داشته باشد</div><div align="right"> از وسایل بزرگ مثل مبلمان بزرگ و سنگین نباید بکار ببریم چون باید جا </div><div align="right">برای حرکت و رفت و آمد به اندازه کافی باشد و نی توان از تابلو که مناسب جشن باشد </div><div align="right">هم برای تزئین دیوارها استفاده کرد. استفاده از فرش در مکان جشن زیبایی</div><div align="right"> آن را چند برابر می کند و موردی که خیلی تاثیر دارد نور و روشنایی مهمترین اصل است </div><div align="right">و باید این را هم در نظر بگیریم که جه نوری برای جشن مناسب تر است. </div><div align="right">و برای آخرین نکته این را یادآور شوم که خرید وسایل گران قیمت برای جشن اشتباه است</div><div align="right"> چون بعد از جشن این وسایل دیگر استفاده نمی شود.</div></div><h1><a data-mce-href="http://boomchin.com/News/link/20029/%D8%A8%D9%88%D9%85%20%DA%86%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D9%87%D8%AF" href="http://boomchin.com/News/link/20029/%D8%A8%D9%88%D9%85%20%DA%86%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D9%87%D8%AF" title="دانستنی" target="_blank"><span id="ContentPlaceHolder1_lblSubject">بوم چین ایده هایی را برای دکوراسیون جشن به شما پیشنهاد می دهد</span></a></h1>

چیدمان آشپزخانه <p>حتما بارها این جمله به گوشتان خورده است که آشپزخانه قلب خانه است. </p><div class="col-sm-12"><span><span>درواقع باید بگوییم که همینطور است چرا که کدبانوی خانه ساعات زیادی از روز  را</span></span></div><div class="col-sm-12"><span><span> در آن مشغول به فعالیت بوده و این مکان ارتباط مستقیمی با تغذیه و سلامت اعضا خانواده دارد.</span></span></div><div class="col-sm-12"><span><span>لذا باید در دکوراسیون و نحوه چیدمان آن دقت فراوانی شود.<br />یک اشپزخانه نامتعادل میتواند بر روحیه و تعادل اعضای خانواده بخصوص کدبانوی منزل تاثیر مخربی</span></span></div><div class="col-sm-12"><span><span> داشته باشد.پس بهتر است با کمی تامل و آموزش از نابسامانی و بهم ریختگی آن جلوگیری شود.</span></span></div><div class="col-sm-12"><span><span>در ادامه با بوم چین همرا باشید تا شما را در داشتن یک آشپزخانه شیک،اصولی و متعادل یاری کند.<br /></span></span><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018GallerySaturday,%20May%2012,%202018[;.F.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018GallerySaturday,%20May%2012,%202018[;.F.jpg" width="389" height="204" /><br /><br /><div align="right"><br />در بحث چیدمان اشپزخانه دو مبحث مهم مطرح است.اول چیدمان مثلث کار آشپزخانه </div><div align="right">یعنی چیدمان گاز،سینک و یخچال و بعد چیدمان وسایل دیگر آشپزخانه نظیر ماکروفر،ظروف،صندلی و ...<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018GallerySaturday,%20May%2012,%202018xcvbQWW.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018GallerySaturday,%20May%2012,%202018xcvbQWW.jpg" width="467" height="265" /><br /><br /><div align="right"><br /><br />سه عنصر اصلی اشپزخانه که همان گاز و سینک ظرفشویی و یخچال است</div><div align="right"> باید به نحوی در آشپزخانه قرار گیرند که موجب بیشترین بهره وری شوند و ضمن اینکه رفت و آمد</div><div align="right"> بین این سه عنصر به آسانی صورت می گیرد کارکرد یکی بر دیگیری تاثیر منفی نداشته باشد.</div><div align="right"> حال بر اساس اینکه آشپزخانه به چه شکلی است به چیدمان این سه عنصر میپردازیم.<br />اگر آشپزخانه یک دیوار دارد سینک در وسط و گاز و یخچال در طرفین قرار می گیرند و</div><div align="right"> باید سعی شود حداقل به اندازه چهار گام از هم فاصله داشته باشند.<br />اگر آشپزخانه به صورت دو دیوار روبروی هم هستند سینک ویخچال در یک طرف و گاز در طرف</div><div align="right"> دیگر قرار می گیرد.فضای رفت و آمد در صورتی که یک نفر از آشپزخانه استفاده می کند</div><div align="right"> حداقل 90 سانتی متر و برای دونفر حداقل 120 سانتی متر باشد.<br />در آشپزخانه های U شکل هر کدام از عناصر در یک ضلع قرار می گیرد و فاصله آنها باید بگونه ای باشد</div><div align="right"> که رفت و آمد بین آنها بسادگی صورت گیرد.در آشپزخانه های L شکل یخچال وگازدر دو دیوار مجاور قرار میگیرند.<br /><br /><div align="right"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018GallerySaturday,%20May%2012,%202018asdfAA.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018GallerySaturday,%20May%2012,%202018asdfAA.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="453" height="282" /><br /><br /><div align="right">بطور کلی مجموع طول بهینه برای مثلث کار 3600 الی 6700 سانتی متر میباشد.<br />نکاتی برای چیدمان اجزا آشپزخانه<br />دو قسمت کلی برای آشپزخانه در نظر بگیرید یک یک قسمت برای استفاده از پخت و پز </div><div align="right">و قسمت دیگر برای استفاده تمام اعضا خانواده.یخچال را در قسمت دوم و گاز را </div><div align="right">در قسمت اول قرار دهید.اگر فرزند کوچک ندارید ماکروفر را در ارتفاع 90 سانتی از کف زمین قرار دهید </div><div align="right">و در صورتی که فرزند خردسال دارید ارتفاع ماکروفر را کمی بیشتر در نظر بگیرید.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018GallerySaturday,%20May%2012,%202018cdfgghBB.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018GallerySaturday,%20May%2012,%202018cdfgghBB.jpg" width="457" height="247" /></div></div><br />می توانید در اطراف اجاق گاز تعدادی طبقه یا شلف برای نگهداری ادویه جات قرار دهید</div><div align="right"> تا در دسترس باشند.ضمن اینکه توجه کنید وسایلی که منظره جالبی ندارند مثل قابلمه ها</div><div align="right"> را در دید قرار ندهید.حتی الامکان یخچال را داخل قاب کابینت قرار داده که بتوانید ازکابینت های </div><div align="right">بالای آن هم برای نگهداری وسایل آشپزخانه استفاده کنید.در غیر اینصوت بالای یخچال</div><div align="right"> را خالی نگه دارید تا ضمن حفظ زیبایی به عمر مفید یخچال کمک کنید.</div><div align="right"> </div><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018GallerySaturday,%20May%2012,%202018djkl;';cc.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018GallerySaturday,%20May%2012,%202018djkl;';cc.jpg" width="435" height="250" /></div></div></div><div align="center"> </div><div align="right">اطراف سینک ظرفشویی را خالی نگه دارید و برای اسکاج و مایع ظرفشویی</div><div align="right"> از ظرفهای مخصوص اینکار که به دیوار نصب میشوند استفاده نمایید.از سرکه سفید برای برق انداختن سینک ظرفشویی استفاده کنید.<br />از وسایل برقی کمتر استفاده نمایید و تا حد امکان از وسایل برقی چند کاربره استفاده نمایید.همچنین از هودهای دارای لوله به جای هودهای ذغالی که بیشتر جنبه تزیینی دارند استفاده نمایید.<br />دراستفاده از گازهای رومیزی مراقب باشید که شعله چون کمی بالاتر نسبت به گازهای دیگر است </div><div align="right">وسیله قابل اشتعال در اطراف آنها نباشد و فاصله مناسب را حفظ کنید.<br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018GallerySaturday,%20May%2012,%2020182b2b2b789dddd.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018GallerySaturday,%20May%2012,%2020182b2b2b789dddd.jpg" width="491" height="1799" /></div></div></div></div></div><p><br /></p><ol><li class="col-sm-4"><ul class="item-flex"><li><span> <strong>شماره های تماس</strong> <strong dir="ltr">021-66027291</strong> </span></li></ul></li><li class="col-sm-4"><br /></li></ol><h6 id="ContentPlaceHolder1_lblName"><a data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/21/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87" href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/21/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87" title="دانستنی" target="_blank">چیدمان آشپزخانه</a></h6>

چیدمان اداری <div class="inline-block" style="display: flex;" data-mce-style="display: flex;"><span id="ContentPlaceHolder1_Label3" class="lblTitle">خلاصه:</span> <span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs"> محیط کار جایی است که کارمندان،کارفرمایان  و ارباب رجوع با آن سرو کار دارند</span></div><p><br /> <span><span>در محیط های کاری عوالی مانند چیدمان قفسه ها، فضای کافی برای رفت و آمد، </span></span></p><p><span><span>چیدمان میز ها بر اساس نیاز های اداری، دمای مناسب، نور کافی، احساس راحتی</span></span></p><p><span><span> و در دسترس بودن از اهمیت بسزایی برخوردار است. به طوری که ممکن است</span></span></p><p><span><span> در یک محیط اداری عدم چیدمان صحیح مبلمان و قفسه ها ضمن افزایش</span></span></p><p><span><span> رفت و آمد های غیر ضروری باعث اتلاف زمان و شلوغی و در نتیجه خستگی و کاهش</span></span></p><p><span><span> راندمان کاری شود.ضمن اینکه ارباب رجوع نیز از تبعات آن بی نصیب نمانده و ممکن است </span></span></p><p><span><span> ضمن ناخرسندی، احساس خوشایندی نسبت به محیط نداشته باشد.<br /></span></span></p><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%20201812345.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%20201812345.jpg" width="392" height="258" /><br /><br /><div align="right"><br />نکته دیگری که بسیار حائز اهمیت است کاربری فضا و افراد استفاده کننده از فضا هستند.</div><div align="right"> یک فضای اداری می تواند برای کارمندان یا رئیس مجموعه یا ارباب رجوع و یا ترکیبی</div><div align="right"> از اینها طراحی و چیدمان شود. در ابتدا باید مشخص نمود که برای کدام این موارد قرار است</div><div align="right"> طراحی و چیدمان انجام شود. بعد از آن باید روال اداری مکان مورد نظر را به دقت مورد بررسی قرار داد.</div><div align="right"> شاید لازم است تعدادی میز ها یا اتاق ها کنار یکدیگر قرار بگیرند تا رفت و آمد به حداقل برسد.</div><div align="right"> این ترکیب باید بصورتی باشد که افرادی که کارهای مرتبط و پیوسته به یکدیگر دارند </div><div align="right">حتی الامکان کنار یکدیگر قرار بگیرند.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%20201854321.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%20201854321.jpg" width="414" height="290" /><br /><br /><div align="right">در این مواقع میتوان به جای میزهای جداگانه برای هر نفر از میز های یک تکه استفاده کرد </div><div align="right">فقط این نکته را در نظر بگیرید که رفت و آمد کارمندان پشت این میز ها به سهولت انجام شود </div><div align="right">و برای میزهای بیشتر از دو نفر از دو طرف ورودی در نظر گرفته شود. بطوری که رفت و آمد</div><div align="right"> یکی از کارمندان موجب مزاحمت و اختلال در کار برای کارمندان دیگر نشود.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018434323.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018434323.jpg" width="359" height="199" /><br /><br /><div align="right">لازم است که محیط کار را از وسایل و قفسه های بزرگ وغیر ضروری که دست و پا گیر هستند </div><div align="right">خالی کرده و به جای آنها از کمد های دیواری یا قفسه های کوچک استفاده کنید.</div><div align="right">شاید نگاهی به وسایل داخل قفسه ها و چیدمان دوباره آنها فضایی جدید را برای وسایل دیگرتان</div><div align="right"> فراهم آورد که شما را از تهیه قفسه جدید بی نیاز کند.<br />مرتب بودن محیط کار ضمن ایجاد حس خوب موجب حفظ پرستیژ کاریتان و شخصیتان میشود </div><div align="right">لذا سعی کنید سیم ها و کابل های اویزان که از گوشه و کنار دیوار های رد شده اند</div><div align="right"> را داخل داکت قرار داده و به آنها نظم دهید.همینطور اگر پشت کیس کامپیوتر باز است</div><div align="right"> به نحوی که در معرض دید میباشد کابل کشی های پشت آن را بوسیله بست هایی</div><div align="right"> که در بازار موجود است سروسامان داده و مرتب کنید تا بد نمایی نکند.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018656576.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018656576.jpg" width="485" height="310" /></div></div><br /><div align="right">اگر از کاغذ دیواری در محیط ار استفاده کردید مراقب باشید گاهی گوشه ی کاغذ دیواری ها ممکن است</div><div align="right"> بر اثر برخورد صندلی یا اشیا دیگر کمی برگردد که لازم است سریعا توسط چسب چسبانده شود</div><div align="right"> تا از پاره شدن و صدمه به آن جلوگیری شود.همچنین منشا این آسیب را شناسایی و آن را برطرف کنید</div><div align="right"> تا دوباره این اتفاق تکرار نشود.شاید لازم باشد فاصله صندلی از دیوار را بیشتر یا از </div><div align="right">صندلی کوچکتری استفاده کنید که احتمال برخورد با دیوار را به حداقل برسانید.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%20201823456789.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%20201823456789.jpg" width="453" height="280" /><br /><br /><div align="right">گاهی لازم است فضاهای اداری را با پارتیشن که امروزه بسیار مورد استفاده قرار می گیرد جدا کرد.</div><div align="right">استفاده از پارتیشن بدلیل سبکی و هزینه پایین و امکان جابجایی دیوار های آن در صورت نیاز </div><div align="right">در محیط های اداری کاری معقول و بصرفه می باشد.پارتیشن ها در سه دسته کوتاه متوسط و</div><div align="right"> بلند ساخته میشوند.در محیط هایی که کارمندان نیاز دارند برگه ها را به یکدیگر تحویل دهند</div><div align="right"> و همچنین لازم است تقسیم بندی هر بخش مشخص شود بهتر است از پارتیشن های</div><div align="right"> کوتاه استفاده شود. بهتر است پارتیشن های متوسط برای اتاق های مجزا و</div><div align="right"> پارتیشن های بلند برای اتاق جلسات یا اتاق مدیریت استفاده می شود. </div><div align="right">به این ترتیب شما می توانید به نوعی سلسله مراتب سازمانی را نشان دهید.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018W23WE4W.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018W23WE4W.jpg" width="451" height="242" /><br /><br /><div align="right"><br />نکاتی در مورد اتاق مدیریت<br />اگر سیستم اداری شما بگونه ایست که اتاق مدیریت از سایر بخش های اداری جداست </div><div align="right">و می خواهید سلسله مراتب سازمانی در اتاق مدیریت مشهود باشد بوم چین برای شما</div><div align="right"> نکاتی را می گوید که ضمن رعایت آنها می توانید به این مهم دست یابید.<br />لوکس و با پرستیژ بودن اتاق مدیریت به ارباب رجوع حس خوبی میدهد و از پذیرفته شدن </div><div align="right">خود در آن محیط احساس رضایت کرده و نسبت به خود احاس خوبی خواهد داشت.<br />می توانید برای رنگ اتاق مدیریت رنگی را انتخب کنید که با رنگ های استفاده شده در</div><div align="right"> سایر محیط متفاوت باشد بطوی که ضمن ورود به اتاق بیننده با محیطی متفاوت تر از </div><div align="right">سایر بخش ها روبرو شود.<br />می توانید از یک فرش خاص در اتاق استفاده کنید بطوری که زیر پا نباشد تا خاص بودن </div><div align="right">محیط را جلوه گر سازید. همچنین استفاده از تابلو های گران قیمت را در اتاق به</div><div align="right"> شما پیشنهاد می کنیم تا تاکیدی باشد بر اهمیت محیط.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018Q2Q23WQ12.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018Q2Q23WQ12.jpg" width="420" height="243" /><br /><br /><div align="right"><br />استفاده از چوبکاری، پوشش چرم و مرغوب، لوستر های فلزی، دیوارهای قهوه ای تیره</div><div align="right"> با رگه های طلایی مخفی که در انعکاس نور مشخص می شوند، همینطوراستفاده </div><div align="right">از وسایل نوستالوژیک و در صورت امکان استفاده از یک صندلی راحتی در گوشه اتاق می تواند</div><div align="right"> تاثیربسزایی در گیرایی و جذابیت اتاق مدیریت داشته باشد.<br /><br />استفاده از قفسه های داخل دیوار و شیشه ای بجای کمد های دیواری یا بوفه های منبت کاری شده</div><div align="right"> در اتاق های کلاسیک بجای قفسه های آهنی لوکس بودن اتاق مدیریت را بیش از پیش به نمایش میگذارد.<br />اگر میز کنفرانس در اتاق دارید چیدمان آن باید به سمت نقطه تمرکز جلسه باشد. ویدیو پروژکتور باید </div><div align="right">در جایی باشد که تصویر آن برای همه افراد حاضر در جلسه قابل رویت باشد.</div><div align="right"> بهتر است در اتاق از امکان افزایش یا کاهش نور محیط ،سیستم صوتی مخفی و </div><div align="right">دیوار پوش های عایق صدا استفاده شود.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018XS2345FG.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018XS2345FG.jpg" width="403" height="226" /><br /><br /><div align="right">برای پذیرایی از میهمان استفاده از یک ظرف شکلات خوری نفیس روی میز پذیرایی</div><div align="right"> بهمراه شکلات های با کیفیت پیشنهاد میشود.دقت کنید که روی میز پذیرایی آنقدر شلوغ نباشد </div><div align="right">که حس میز غذا خوری به میهمان دست دهد و پرستیژ میز و اتاقتان را پایین بیاورد.<br />همچنین میتوانید با استفاده از یک قاب عکس خانوادگی در روی میز کارتان ضمن احساس آرامش</div><div align="right"> به خود حس اطمینان را در مشتری بوجود آورده و با ایجاد حس صمیمیت بین ارباب رجوع و مدیر</div><div align="right"> یخ رابطه باز شود.پیشنهاد میشود تعداد قاب عکس های خانوادگی یک یا نهایتا دو عدد باشد.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018676767HH.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018676767HH.jpg" width="478" height="303" /><br /><br /><div align="right">رنگ مناسب محیط کار<br />برای محیط های کاری معمولا بهتر است کفپوش های رنگ روشن و از دیوارپوش های </div><div align="right">رنگ خثی و مکمل استفاده شود.در عین حال هر رنگ مشخصات ویژه خود را دارد که </div><div align="right">با دانستن آن و استفاده به جای آنها مشود تاثیر گذاری مثبتی بر روی محیط و افراد ایجاد کرد.</div><div align="right">در ادامه با بومچین همراه باشید تا بیشتر با این خصوصیات آشنا شوید.<br />رنگ سفید رنگ مناسبی برای دیوارهاست اما استفاده از آن در همه دیوارها موجب میشود </div><div align="right">قبول تغییر پذیری در محیط سخت شود و در اتاق های کوچک که تمام دیوار های آن سفید است </div><div align="right">حس خفگی و کوچک بودن اتاق دست دهد.بهتر است یکی از دیوار ها را به رنگی دیگر </div><div align="right">در آورده که به اتاق عمق  و بعد داده شود و از این حالت بیرون بیاید.<br /><br /></div><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018AASW2344.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018AASW2344.jpg" width="446" height="283" /></div></div><br /><div align="right"> </div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><h6 id="ContentPlaceHolder1_lblName"><a data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/20/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/20/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="دانستنی" target="_blank">چیدمان اداری</a></h6>

چیدمان منزل مسکونی <h6 id="ContentPlaceHolder1_lblName">چیدمان منزل مسکونی</h6><div class="inline-block" style="display: flex;" data-mce-style="display: flex;"><span id="ContentPlaceHolder1_Label3" class="lblTitle">خلاصه:</span> <span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs"> حتما برای شما نیز پیش آمده است وقتی که وارد مکانی شوید</span></div><div class="inline-block" style="display: flex;" data-mce-style="display: flex;"><span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs"> و یکباره بدون دلیل احساس کسالت و بی حوصلگی کرده و انرژی شما </span></div><div class="inline-block" style="display: flex;" data-mce-style="display: flex;"><span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs">به سرعت ته نشین شود و یا برعکس گاهی وارد فضایی شوید که </span></div><div class="inline-block" style="display: flex;" data-mce-style="display: flex;"><span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs">ناخودآگاه در خود یک انرژی مضاعف حس کنید و شور و نشاطی خوب در شما بوجود بیاید.</span></div><p><br /> <span><span>باید بگوییم این حس به هیچ وجه بی دلیل نیست و ممکن است </span></span></p><p><span><span>ارتباط مستقیمی با نحوه <span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;"><a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a></span> و سبک آرایش منزل دارد.<br /></span></span></p><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018WE34BNB.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018WE34BNB.jpg" width="417" height="203" /><br /><br /><div align="right">امروزه بدلیل عواملی همچون مشغله و درگیری روزانه گاهی نیاز به استراحت داریم </div><div align="right">تا فشار حاصل برطرف شده و دوباره شارژ شویم و بتوانیم فعالیت های خود را از سر گیریم.</div><div align="right">یا شاید نیازی به استراحت بین روز نداشته باشیم اما حس کنیم فضایی متفاوت تر می خواهیم </div><div align="right">تا حسی بهتر را در حین کار یا فعالیت های روزمره داشته باشیم.<br />اینجاست که ما به شما پیشنهاد میکنیم کمی بایستید، فعالیت ها را بطور موقت کنار گذاشته </div><div align="right">و نگاهی به اطراف منزل و <a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a> وسایل بیندازید. شاید وقت آن رسیده باشد</div><div align="right"> که دستی به سرو روی <a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a> وسایل بکشید و فضا را کمی تغییر دهید. </div><div align="right">خواهید دید با صرف زمانی اندک و هزینه ای نزدیک به صفر یا بسیار کم می توانید </div><div align="right">حال و هوای خانه و خودتان و دیگر اعضای خانواده را به نحوی مثبت تغییر دهیید.</div><div align="right"> البته قبل از اینکار بهتر است نکات مربوط به <a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a> را بدانید که بتوانید اینکار را درست</div><div align="right"> و اصولی پیش ببرید.چرا که چیدمان نیز همچون بسیاری از نکات مربوط به <a href="http://boomchin.com/ViewServices/5/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewServices/5/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86">دکوراسیون</a> یک علم و</div><div align="right"> تکنیک محسوب می شود و هرچه آگاه تر اقدام کنیم مطمعنا نتیجه مناسب تر و دلچسب تر خواهد بود.<br /><a href="http://boomchin.com/Default" data-mce-href="http://boomchin.com/Default">بوم چین</a> شما را با نکاتی ضروری و مهم در این خصوص آشنا می کند.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%2020181QSXCV.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%2020181QSXCV.jpg" width="445" height="263" /><br /><br /><div align="right">برای <a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a> منزل از کجا شروع کنیم<br />بهتر است بگوییم چطور شروع کنیم. چنانچه خودتان بخواهید اینکار را انجام دهید </div><div align="right">برای اینکه بتوانید با صرف کمترین زمان به بهترین نتیجه برسید باید ابتدا کاربری هر فضا</div><div align="right"> و اشخاصی که از آن فضا استفاده می کنند را مشخص کنید تا بتوانید <a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a> را بر حسب</div><div align="right"> نیازهای آنان انجام دهید.<br />به عنوان مثال <a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a> اتاق کودک با اتاق مستر تفاوت بسیاری دارد یا قرار دادن </div><div align="right">تلویزیون درمکانی که قرار است غذا سرو شود کاری غیر اصولی است.<br />بعد از این مرحله برای هر فضا یک نقطه کانونی در نظر بگیرید. نقطه کانونی چیزی است</div><div align="right"> که برای شما اهمیت خاصی دارد یا می خواهید بیشتر مورد توجه باشد. </div><div align="right">بعد از آن <a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a> سایر اجزا را بر اساس این نقطه میچینید. نقطه کانونی میتواند تلویزیون، </div><div align="right">شومینه، پرده، یک وسیله تزیینی خاص و حتی یک دیوار ویژه باشد. سعی کنید</div><div align="right"> هنگام چیدمان مبلمان بزرگترین تکه مبل را روبروی نقطه کانونی بگذارید.</div><div align="right"> مبلمان باید طوری چیده شود که رفت و آمد آسان باشد و عبور از اطراف آنها باشد</div><div align="right"> نه از بین آنها. آیتم های بزرگ را در مجاور هم قرار ندهید و فضای مناسب </div><div align="right">بین میز جلوی مبل و مبل بگونه ای باشد که میهمان برای برداشتن وسیله مجبور نباشد</div><div align="right"> از جای خود بلند شود. <a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a> متقارن برای فضاهای رسمی تر و چیدمان </div><div align="right">غیر متقارن برای فضاهای صمیمی می باشد.</div><div align="right"><br />کاربری و شکل  فضای مورد نظر<br />بهتر است ابتدا بررسی شود کاربری مکان مورد استفاده چیست.فضای نشیمن،</div><div align="right"> فضای غذاخوردی، فضای پذیرایی،اتاق خواب یا هرجای  دیگر. شاید بخواهید </div><div align="right">چیدمان پذیرایی را تغییر دهید یا شاید چیدمان نشیمن هدف اصلی شماست.</div><div align="right"> گاهی بدلیل فضای کوچکی که دارید مجبورید هردو را با هم ادغام کرده و به نتیجه مطلوب برسید<br />همچنین تعداد افراد خانواده و اینکه آیا کودکی در منزل وجود دارد یا خیر نیز حائز اهمیت است.</div><div align="right">اگر در خانواده فرزند کوچکی دارید میبایست ارتفاع مبل ها کوتاه تر و لبه های تیز کمتر باشد.</div><div align="right">اگرفضا بصورت L شکل باشد بهتر است میز غذا خوری در ضلع کوچک و نشیمن در ضلع بزرگتر باشد.</div><div align="right">همچنین میز غذا خوری باید تا حد امکان به آشپزخانه نزدیک باشد تا کار چیدمان</div><div align="right"> میز و پذیرایی راحت تر صورت گیرد.در صورتی که میز از آشپزخانه دور باشد و فضای کافی</div><div align="right"> برای جا دادن یک بوفه داشته باشید پیشنهاد میشود در نزدیکی میز غذا خوری از یک بوفه </div><div align="right">برای نگهداری ظروف و وسایل مورد نیاز میز استفاده کنید تا نیاز شما به این موضوع برطرف شود.</div><div align="right">به تناسب فضای موجود عمق بوفه میتواند از 25 تا 41 سانتی متر باشد.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018SD34567.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018SD34567.jpg" width="405" height="232" /><br /><br /><div align="right">نکاتی در مورد میز ناهار خوری<br />میز ناهار خوری میتواند بصورت دایره،مربع،مستطیل و یا بیضی شکل باشد.</div><div align="right">میز های دایره و بیضی را نمیتوان در گوشه قرار داد و  برای فضاهای کوچک میباشد</div><div align="right"> و یا برای مواقعی است که میخواهید ارتباطات بیشتر و صمیمی تری را تجربه کنید.<br /><br /><div align="right">میز های مربع نیز طرفداران زیادی دارد که طول اضلاع آنها معمولا 137-152-183  میباشد.</div><div align="right">میز های مستطیل در عض های 92 تا 107 سانتی متر موجود میباشند و طول آنها حداقل </div><div align="right">باید 168 سانتی متر باشد.<br /><br /><div align="right">همچنین بعضی از میز ها بصورت تک پایه است که اغلب در رستوران ها یا فضاهای کوچک</div><div align="right"> استفاده میشود و حداقل عرض آن باید 61 سانتی متر باشد.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018FFFFFFFFFFF.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018FFFFFFFFFFF.jpg" width="425" height="226" /></div></div><br /><br />در مورد میز های بیضی معمولا عرض آنها بین 121 الی 137 و طول انها</div><div align="right"> بین 198 تا 224 سانتی متر میباشد.میز ناهار خوری نباید در فضای پر تردد باشد </div><div align="right">همچنین در فضاهای کوچک از قرار دادن وسایل اضافی و غیر ضروری در اطراف میز خودداری کنید.<br />چیدمان صندلی ها باید به نحوی باشد که روبروی هم قرار بگیرند و بین صندلی</div><div align="right"> تا دیوار حداقل 91 سانت فضا برای رفت و آمد در نظر گرفته شود.<br />همانطور که گفته شد میز باید در محلی باشد که به آشپزخانه نزدیک بوده </div><div align="right">تا خدمات پذیرایی راحت تر صورت بگیرد.در صورتی که فضای بزرگی دارید حتما لازم نیست </div><div align="right">ابعاد میز را بزرگتر کرد بلکه میتوانید با استفاده از اکسسوری ها و وسایل مرتبط و مناسب </div><div align="right">فضا را شاخص و قابل توجه تر کنید.<br />به گفته کارشناسان بهتر است هنگام صرف غذا از کارهای متفرقه همچون </div><div align="right">تماشای تلویزیون پرهیز کرد تا سیستم عصبی و گوارشی کار خود را به بهترین نحو انجام دهد</div><div align="right"> و در نتیجه سلامت و روحیه شاداب تری داشته باشیم. لذا بهتر است میز ناهار خوری</div><div align="right"> در فضایی باشد که ذهن را درگیر حواشی نکند تا ضمن حفظ سلامت لذت بیشتری</div><div align="right"> از صرف غذا برده شود.همچینین این موضوع در چیدمان دکوراسیون نیز نکته ای اصولی است.</div><div align="right">با اینکار تفکیک فضا راحت تر و  هماهنگی فضای غذاخوری بیشتر و دلچسب تر میشود.</div><div align="right">حتی میتوانید برای اینکه این فضا را خاص تر کنید از یک سکوی کوتاه برای قرار دادن</div><div align="right"> میز بر روی آن استفاده کنید و با نور پردازی مناسب فضای غذا خوری را خاص و چشمگیر نمایید. </div><div align="right">در مورد نورپردازی میز غذا خوری در همین بخش مطالب بیشتری گفته میشود.<br /><div align="right"><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018DVFRT.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018DVFRT.jpg" width="467" height="262" /></div></div><br />نکاتی در مورد میز تلویزیون و محل قرار گیری آن<br />میز تلویزیون معمولا در اتاق نشیمن قرار میگیرد و باید به گون ای باشد که همه افراد</div><div align="right"> به آن اشراف کامل داشته باشند.از قرار دادن میز تلیوزیون پشت پنجره خودداری کنید</div><div align="right"> بدلیل اینکه هم مسیر ورود نور طبیعی را مسدود کرده و هم تابش نور بیرون به چشم هنگام </div><div align="right">تماشای تلویزیون موجب خستگی چشم خواهد شد.در صورت اجبار بهتر است </div><div align="right">از پرده های ضخیم در پشت میز استفاده شود تا از خستگی بر اثر نور بیرون جلوگیری شود.</div><div align="right">ارتفاع میز تلویزیون باید بگونه ای باشد که مرکز آن روبروی خط دید افراد در حالت نشسته قرار بگیرد</div><div align="right"> بطوری که بیننده برای تماشای آن مجبور نباشد سر را به بالا یا احیانا پایین خم کند.</div><div align="right">بطور معمول مرکز دید در ارتفاع 105 سانتی از زمین قرار میگیرد.فاصله بیننده از تلویزیون باید </div><div align="right">5/1 الی 5/2 برابر طول تلیوزیون باشد.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%20201812345WSHLK.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%20201812345WSHLK.jpg" width="423" height="225" /><br /><br /><div align="right">میتوانید تلویزیون را با یک عنصر تاثیر گذار مثل شومینه ترکیب کنید.</div><div align="right">ترکیب شومینه های برقی جدید با تلویزیون میتواند بعنوان یک نقطه کانونی خوب فضایی دلچسب</div><div align="right"> را در نشیمن بوجود آورد. اما باید دقت نمایید قرار گیری تلویزیون بالای چیزی مثل شومینه موجب نشود </div><div align="right">ارتفاع قرار گیری تلویزیون بیش از حد زیاد شود.همچنین استفاده از نورهای موضعی</div><div align="right"> و تآکیدی در اطراف تلویزیون میتواند تاثیر مثبت زیادی به محیط ببخشد.</div><div align="right">در مورد نورپردازی و نورهای تاکیدی در همین مطلب صحبت خواهیم کرد.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018Q2Q2Q2.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018Q2Q2Q2.jpg" width="483" height="233" /></div></div><br /><div align="right">در سالن هایی که طول آن زیاد است و همچنین مبلمان زیادی برای چیدن دارید بهتر است </div><div align="right">تلویزیون را در طول دیوار قرار داده و مبلمان را جلوی آن بچینید.<br />در صورتی که ساکنین خیلی اهل تلویزیون دیدن نباشند می توانید در اتاق نشیمن آن را بعنوان </div><div align="right">یک عنصر فرعی در نظر گرفته و در گوشه ای جای دهید و تمرکز را بر چیدمان مبلمان بگونه ای بگذارید</div><div align="right"> که تمرکز بجای تماشای تلویزیون بر ایجاد فضای صمیمی و مناسب برای گفتگوی های خانوادگی فراهم آید.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018SDFFGGH.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018SDFFGGH.jpg" width="448" height="286" /></div></div><br /><div align="right">فرش در چیدمان منزل<br />امروزه با توجه به  کفپوش های متنوعی که در کف خانه ها استفاده می شود </div><div align="right">نیاز به استفاده از تعداد زیاد فرش برای کف از بین رفته اما عدم استفاده از فرش </div><div align="right">در دکوراسیون منزل هم می تواند یک نکته منفی باشد چرا که در صورت نبودن</div><div align="right"> فرش جای خالی اش بشدت احساس می شود و نمیتوان از این عنصر براحتی چشم پوشید.<br />لذا استفاده هوشمندانه از فرش در چیدمان و دکوراسیون اهمیتی بیش از پیش دارد</div><div align="right"> چرا که بسیار به چشم خواهد آمد.<br /><br /><div align="right">چیزی که در چیدمان از اهمیت بالایی برخوردار است تفکیک فضا هاست.</div><div align="right"> با استفاده مناسب از فرش اینکار براحتی انجام م یشود و می توانید در یک محیط هماهنگ، </div><div align="right">فضاهایی با کاربری های متفاوت را داشته باشید. با اینکارضمن مشخص نمودن محدوده هر فضا، </div><div align="right">انسجام و وحدت محیط کلی حفظ شده و مانع از حس از هم پاشیدگی بخاطر ناهماهنگی می شود.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018SSSD.gif" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2019,%202018SSSD.gif" width="461" height="254" /><br /></div></div>ر مورد ابعاد فرش و اینکه فرش تا کجای مبلمان بیرون بیاید بستگی به نوع فضا و ابعاد فضا دارد.</div><div align="right">در فضاهای  کوچک و متوسط بهتر است پایه های پشتی  مبل و صندلی در لبه فرش قرار بگیرد.</div></div></div></div></div></div></div></div></div><h1 id="ContentPlaceHolder1_hTitle"><a data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/19/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C" href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/19/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C" title="دانستنی" target="_blank"><span id="ContentPlaceHolder1_lblNameObject">چیدمان منزل مسکونی</span></a></h1>

اجرای روف گاردن <p><span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs">به پشت بام هایی که توسط فضای سبز و گیاهان متنوع پوشیده شده ، روف گاردن یا بام باغ می گویند.</span> <br /> <span><span><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">روف گاردن</span></strong> می تواند فضایی صمیمی باشد برای یک دورهمی دوستانه </span></span></p><p><span><span>یا خانوادگی که ساعاتی در روز را در آن مکان به استراحت و تفریح گذراند.</span></span></p><p><span><span> این سبک بام ها در سال های اخیر بسیار مورد توجه معماران و مهندسان ساختمان</span></span></p><p><span><span> قرار گرفته و استقبال فراوانی نیز از آن بعمل آمده است.</span></span></p><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018A.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018A.jpg" width="450" height="235" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018BB.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018BB.jpg" width="494" height="291" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018CC.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018CC.jpg" width="497" height="240" /><br /><br /><div align="right">روف گاردن می تواند فضایی صمیمی باشد برای یک دورهمی دوستانه یا خانوادگی</div><div align="right"> که ساعاتی در روز را در آن مکان به استراحت و تفریح گذراند. این سبک بام ها </div><div align="right">در سال های اخیر بسیار مورد توجه معماران و مهندسان ساختمان قرار گرفته</div><div align="right"> و استقبال فراوانی نیز از آن بعمل آمده است.<br />روف گاردن علاوه بر محافظت از عایق رطوبتی پشت بام و جلوگیری از اتلاف انرژی ساختمان</div><div align="right"> موجب تصویه هوا می شود و عمر آن بسیار طولانی و ماندگاری بین 30 تا 50 سال دارد . </div><div align="right">تجهیزات مورد استفاده در روف گاردن شامل تجهیزات  فضای سبز ، آلاچیق ، باربیکیو ، </div><div align="right">آبنما ، نیمکت و... می باشد . همچنین استفاده از مصالحی همچون انواع چوب پلاست ها </div><div align="right">و ترموود ها برای قسمتی از کف و دیوارها زیبایی و مقاومت این بام ها را دو چندان می کند .<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018DD.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018DD.jpg" width="482" height="261" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018EE.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018EE.jpg" width="480" height="239" /><br /><div align="right"><br /><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">خاک مناسب : </span></strong><br />از جمله مواردی که در روف گاردن اهمیت بالایی دارد انتخاب خاک مناسب می باشد ، </div><div align="right">این خاک باید به گونه ای باشد که وزن مخصوص کمتری داشته و توانایی جذب آب بالایی نیز داشته باشد </div><div align="right">.وزن محاسبه شده برای پشت بام توسط مهندسین 50 کیلوگرم در هر متر مربع می باشد </div><div align="right">لذا طراحی و تقسیم بار باید بگونه ای باشد که این شرایط در آن لحاظ گردد.<br /><br /><div align="right"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">انتخاب گیاه برای روف گاردن :</span></strong><br />گیاهانی که برای روف گاردن انتخاب می شوند باید از مقاومت بالاتری نسبت به گرما و باد برخوردار بوده و با شرایط محیطی سازگار باشد . چنانچه قصد استفاده از گیاهان ظریف تر را دارید باید از بادگیرهای مناسب استفاده شود . <br /><div align="center"><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/Gallery200176.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/Gallery200176.jpg" width="480" height="309" /><br /><br /><div align="right"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">زهکشی، فیلترینگ . ایزولاسیون : </span></strong><br />زهکشی، فیلترینگ و ایزولاسیون از جمله مواردی است که در اجرای روف گاردن </div><div align="right">از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، زهکشی موجب حفاظت ریشه گیاهان شده و </div><div align="right">همچنین کار جمع آوری و هدایت آب مازاد به لوله های خروجی را انجام می دهد. </div><div align="right">فیلترینگ از خاک محافظت کرده و با استفاده از لایه های الیاف مانع از انتقال املاح خاک</div><div align="right"> به لایه های زیرین و تغییر بافت خاک و انسداد مسیرهای زهکشی می گردد.</div><br /><div align="right"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">آبیاری :</span></strong><br />سیستم آبیاری مورد استفاده در روف گاردن بصورت اتوماتیک و قطره ای مجهز به یک کنترل می باشد. </div><div align="right">از آنجایی که عده ای ممکن است به دلیل مشغله ی کاری یا شرایط محیطی در فصول </div><div align="right">مختلف قادر به آبیاری منظم گیاهان نباشند این سیستم در بام باغ ها مورد استفاده قرار می گیرد </div><div align="right">که خود نیز موجب صرفه جویی در مصرف و زمان و انرژی می گردد.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018FF.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018FF.jpg" width="434" height="285" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018GG.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018GG.jpg" width="434" height="277" /></div></div></div></div></div></div></div></div><h6 id="ContentPlaceHolder1_lblName"><a data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/13/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%81-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86" href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/13/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%81-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86" title="دانستنی" target="_blank">اجرای روف گاردن</a></h6>

کاغذ دیواری و کفپوش <p> <span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs">کاغذ دیواری :<br />بدون شک استفاده از کاغذ دیواری یکی از کم هزینه ترین و سریعترین راه های</span></p><p><span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs"> تغییر یا نو سازی در دکوراسیون داخلی ساختمان می باشد. با پیشرفت تکنولوژی </span></p><p><span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs">و ورود کاغذ دیواری های نوین با الیاف های زیبا و استفاده از طرح های متنوع </span></p><p><span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs">در سبک های مختلف انتخابی ویژه پیش روی دست اندر کاران ساختمان و دکوراتورها قرار داده است</span></p><p><span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs">که می توانند با استفاده از آن و با توجه به سلایق صاحب خانه و در نظر گرفتن بودجه مشخص، </span></p><p><span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs">طرح های متنوعی را پیشنهاد کنند.<br /></span> </p><div class="col-sm-12"><span><span>کاغذ دیواری ها معمولا بصورت رول در بازار فروخته می شوند و با استفاده از چسب </span></span></div><div class="col-sm-12"><span><span>مخصوص آنها را به دیوار می چسبانند. طرح ها و قیمت های بسیار متنوع و جذاب </span></span></div><div class="col-sm-12"><span><span>در بازار موجود می باشد. بسیاری از آنها ضد آلرژی و گرد و غبار و همینطور قابل</span></span></div><div class="col-sm-12"><span><span>شستشو می باشند که می توانند نیاز شما به تعویض چند باره آنها را برطرف گنند .<br /><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">چند رول کاغذ نیاز است :</span></strong><br />یکی از سوالات اساسی که اکثر خریداران با آن مواجهند این است </span></span></div><div class="col-sm-12"><span><span>که چند رول کاغذ دیواری لازم است .<br />رول های کاغذ دیواری معمولا به عرض 50 سانتیمتر در طول 10 متر می باشد . </span></span></div><div class="col-sm-12"><span><span>برای محاسبه تعداد رول مورد نیاز اگر ارتفاع دیوارها از 5/2 متر بیشتر باشد</span></span></div><div class="col-sm-12"><span><span> طول دیوار را بر 5/1 تقسیم نمایید تا تعداد رول بدست آید . در صورتی که ارتفاع </span></span></div><div class="col-sm-12"><span><span>دیوارها از 5/2 متر کمتر باشد طول دیوار را بر 1/2 تقسیم نموده تا تعداد رول بدست آید.<br /><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">انواع کاغذ دیواری به لحاظ طرح :</span></strong><br />کاغذ دیواری های کلاسیک (damask)     </span></span><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018%da%a9%da%a9%da%a911.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018%da%a9%da%a9%da%a911.jpg" width="443" height="273" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018%d8%b4%d8%b4%d8%b4222.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018%d8%b4%d8%b4%d8%b4222.jpg" width="426" height="241" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018%db%8c%db%8c%db%8c333.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018%db%8c%db%8c%db%8c333.jpg" width="448" height="242" /><br /><br /><div align="right">کاغذ دیواری های دارای طرح های گل و بوته و طرح های انتزاعی (floral)      <br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018vvv444.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018vvv444.jpg" width="481" height="257" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018nnn555.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20April%2025,%202018nnn555.jpg" width="476" height="263" /><br /><br /><br /><div align="right">کاغذ دیواری های دارای طرح هندسی ( geometric patterns)   <br /><div align="center"><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018po.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018po.jpg" width="500" height="321" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018pi%d8%b5.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018pi%d8%b5.jpg" width="478" height="269" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018pu%d8%b6.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018pu%d8%b6.jpg" width="477" height="271" /><br /><br /><div align="right">کاغذ دیواری هایی با طرح هایی با نقوش تصویری و پوستر مانند (illustration)    <br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018ty.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018ty.jpg" width="482" height="258" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018tr.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018tr.jpg" width="441" height="237" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018te.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018te.jpg" width="480" height="277" /></div></div><br /><div align="right">کاغذ دیواری هایی با طرح های کوچک و تکرار شونده و خلوت (motif)   <br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018we.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018we.jpg" width="496" height="251" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018wqq.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018wqq.jpg" width="473" height="250" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018wss.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018wss.jpg" width="485" height="264" /><br /><br /><div align="right">کاغذ دیواری های ساده و تک رنگ (plain/texture)  <br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018xz.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018xz.jpg" width="509" height="273" /></div><br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018xc.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018xc.jpg" width="462" height="259" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018xv.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018xv.jpg" width="439" height="238" /><br /><br /><div align="right">کاغذ دیواری هایی که در آنها از خطوط موازی بصورت عمودی یا افقی استفاده می شود</div><div align="right"> و جهت بزرگ یا مرتفع نشان دادن فضا هم بکار می رود (striped)       <br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018lk.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018lk.jpg" width="451" height="229" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018lj.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018lj.jpg" width="457" height="198" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018lh.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018lh.jpg" width="438" height="221" /><br /><br /><div align="right"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">انواع کاغذ دیواری به لحاظ جنس و بافت </span></strong>:<br /><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">کاغذی : </span></strong><br />این نوع کاغذ دیواری بسیار ارزان بوده اما بسیار نازک و ضعیف می باشند </div><div align="right">و باید از آنها مراقبت نمود. دوام آنها بین 1 تا 2 سال می باشد و نباید در اتاق کودک مورد استفاده قرار گیرد.<br /><br /><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">کاغذ دیواری pvc با روکش وینیل :</span></strong><br />این نوع کاغذ دیواری دارای روکش وینیل می باشد که خود انواع مختلفی دارد . </div><div align="right">این کاغذ دیواری ها بسیار با دوام بوده و قابل شستشو می باشد و تا 5 سال دوام دارد.</div><div align="right">مناسب اتاق کودک بوده و به سختی پاره می شوند.<br /><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">کاغذ دیواری نانو : </span></strong><br />این نوع کاغذ دیواری ها به نسبت بقیه از قیمت بالاتری برخوردارند. در ساخت آنها </div><div align="right">از تکنولوژی نانو استفاده شده که علاوه بر خصوصیات کاغذ دیواری های با روکش وینیل ،</div><div align="right"> ضد دوده و گرد و غبار ، ضد حساسیت ، مقاوم در برابر نور خورشید</div><div align="right"> و عایق صدا و گرما نیز هستند.<br /><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">کاغذ دیواری بافت دار (مخملی) :</span></strong><br />این نوع کاغذ دیواری ها دارای تکه های مخملی از جنس پارچه پلاستیک می باشد </div><div align="right">و زمینه آن از جنس کاغذ دیواری pvc یا پارچه می باشد.این نوع کاغذها اکثر</div><div align="right"> به رنگ های تیره و در طرح های کلاسیک می باشد که به راحتی با مبلمان و پرده ست می شوند . </div><div align="right">بدلیل استفاده از تکه های مخمل، قابل شستشو با مواد شوینده نمی باشد.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018fd(1).jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018fd(1).jpg" width="475" height="242" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018fg.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018fg.jpg" width="471" height="250" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018fm.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018fm.jpg" width="441" height="218" /><br /><br /><div align="right"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">کاغذ دیواری سه بعدی : </span></strong><br />این کاغذ دیواری ها قابل شستشو بوده و بدلیل نوع طرح آنها طرفداران زیادی نیز دارد .</div><div align="right"> طراحی آنها بگونه ای است که برجسته به نظر می رسند و حس طبیعی بودن را القا میکنند. </div><div align="right">طرح های سنگ و مجسم آنها بگونه ای است که شباهت بسیاری با واقعیت دارد</div><div align="right"> و حتی می توان با نور پردازی مناسب واقع گرایی و زیبایی آنرا دو چندان کرد.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018do.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018do.jpg" width="408" height="210" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018dm.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018dm.jpg" width="439" height="259" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018df.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018df.jpg" width="481" height="259" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018dk.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018dk.jpg" width="471" height="249" /><br /><br /><div align="right"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">کاغذ دیواری الیاف طبیعی :</span></strong><br />این نوع کاغذ دیواری ها بسیار خاص و زیبا هستند، کمیابند و قیمت بالایی هم دارند.</div><div align="right"> از چوب فنلاند ساخته میشوند و در الیاف آنها تکه هایی از برگ و چوب طبیعی دیده میشود. </div><div align="right">این نوع کاغذ دیواری ها تمام خصوصیات کاغذ دیواری های قابل شستشو را دارد و استفاده </div><div align="right">از آن میتوان حس طبیعت را در محیط یادآور شود.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018mf.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018mf.jpg" width="349" height="152" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018md.gif" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018md.gif" width="465" height="231" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018mk.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018mk.jpg" width="415" height="174" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018mm.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20April%2030,%202018mm.jpg" width="444" height="238" /></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><h5 id="ContentPlaceHolder1_lblCat"><a data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/15/%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C" href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/15/%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="دانستنی" target="_blank">کاغذ دیواری و کفپوش</a></h5>

آموزش میوه آرایی با خیار <p><span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs">در این مقاله بوم چین آموزش زیبا ترین مدل های تزئین خیار برایمیوه آرایی را برای شما </span></p><p><span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs">به نمایش و آموزش می گذارد.</span> <br /> <span><span>در این آموزش بوم چین یادگیری تزئین خیار را مرحله به مرحله به نمایش می گذارد </span></span></p><p><span><span>که شما آموزشی جامع از تزئین خیار را به بهترین شکل برای شما مطرح می کند </span></span></p><p><span><span>که در تزئین سالاد و یا میوه آرایی های مختلف در مجالس استفاده کنید.<br />در این مدل با قاچ کردن نازک خیار و چند برش در آن می توان به راحتی و آسانی</span></span></p><p><span><span> شکلی جذاب به آن داد<br /></span></span></p><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018315-1989655499.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018315-1989655499.jpg" width="320" height="215" /><br /><br /><div align="right">روش های بسیاری متنوعی در نزئین خیار وجود دارد که هر کدام از آن ها بسیار زیبا و جذاب می باشد. </div><div align="right">با فرم دادن به خیار زیباترین مدل ها را در بر دارد که بوم چین هر کدام از آن را برای شما ارائه می دهد<br /><br /><div align="center"><img src="http://blogfa.com/" data-mce-src="../" /><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018unnamed.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018unnamed.jpg" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%20201845262.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%20201845262.jpg" width="418" height="288" /></div></div><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018840850cf9f74850ac18d0a5c28454a04-630x450.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018840850cf9f74850ac18d0a5c28454a04-630x450.jpg" width="415" height="239" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%2020187109771719-640x360.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%2020187109771719-640x360.jpg" width="413" height="223" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018698810652161482272085517620270199582255.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018698810652161482272085517620270199582255.jpg" width="416" height="266" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018kfxks6pO9yU.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018kfxks6pO9yU.jpg" width="418" height="263" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018sr.php.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018sr.php.jpg" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018media-photo-6-8.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018media-photo-6-8.jpg" width="425" height="276" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018hou5537.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018hou5537.jpg" width="421" height="289" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018hou5538.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018hou5538.jpg" width="415" height="286" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018index.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018index.jpg" width="425" height="230" /></div><h6 id="ContentPlaceHolder1_lblName"><a data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10017/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B1" href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10017/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B1" title="دانستنی" target="_blank">آموزش میوه آرایی با خیار</a></h6>

تزئین خرما <p> <span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs">در سفره آرایی در سفره ماه رمضان و یا در مجالس اگر خرما رابه شکلی </span></p><p><span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs">بسیار شکیل درست کنیم سفره جذابیتی خاص دارد بوم چین برای این منظور روشی</span></p><p><span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs"> راحت و بسیار زیبا را به شماآموزش می دهد </span> </p><div class="col-sm-12"><span><span>تزئین خرما با نارگیل خیلی رایج است اما با بادام طرفدار زیادی دارد </span></span></div><div class="col-sm-12"><span><span>و خیلی خاص تر می شود بوم چین آموزش این مورد را با عکس به شما نشان می دهد <br /></span></span><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20May%209,%202018f7c1b843bb6b56620b74a96c3efe0adc.jpeg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20May%209,%202018f7c1b843bb6b56620b74a96c3efe0adc.jpeg" width="300" height="203" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20May%209,%20201800-1-715x400.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20May%209,%20201800-1-715x400.jpg" width="300" height="174" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20May%209,%20201818776352331118620284153142100237161154175149.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20May%209,%20201818776352331118620284153142100237161154175149.jpg" width="311" height="204" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20May%209,%202018Decoration-dates-22.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20May%209,%202018Decoration-dates-22.jpg" width="312" height="264" /></div></div><h6 id="ContentPlaceHolder1_lblName"><a data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10015/%D8%AA%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7" href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10015/%D8%AA%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7" title="دانستنی" target="_blank">تزئین خرما</a></h6>

میوه آرایی با هویج <p><span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs"><strong>د</strong>ر میوه آرایی یکی از میوه هایی که به زیبایی می شود آن را درست کرد </span></p><p><span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs">و از آن در سالاد و کنار غذا استفاده کرد هویج است  به همین خاطر بوم چین برای شما آموزش</span></p><p><span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs"> آن را در اختیار شما می گذارد .</span> <br /> <span><span>در میوه آرایی با هویج چون هویج همیشه در دسترس است و خیلی هم خوش خوراک است</span></span></p><p><span><span> و به دلیل رنگی که دارد می توان از آن در فرم ها و شکل های گوناگون استفاده کرد که</span></span></p><p><span><span> از آن در ستلاد کنار غذا و یا حتی در کیک هویج به کاربرد <br />بوم چین برای شما مورد های مختلف را به نمایش می گذارد<br /></span></span></p><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018hqdefault.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018hqdefault.jpg" width="300" height="214" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018index.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018index.jpg" width="318" height="175" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018538dc6fa58129cdf4252ef24863991a4--cute-ideas-creative-food.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018538dc6fa58129cdf4252ef24863991a4--cute-ideas-creative-food.jpg" width="341" height="221" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018How-to-Make-Carrot-Flowers.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018How-to-Make-Carrot-Flowers.jpg" width="335" height="280" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018c26a6a3a9a4c25ab58c7424db60261d2.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018c26a6a3a9a4c25ab58c7424db60261d2.jpg" width="348" height="608" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018%d8%aa%d8%b2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%ac-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b4-%d9%85%db%8c%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b4.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018%d8%aa%d8%b2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%ac-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b4-%d9%85%db%8c%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b4.jpg" width="342" height="217" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018tasvirezendegi-ir-378-200x170.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018tasvirezendegi-ir-378-200x170.jpg" width="345" height="186" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018b90d04a1f7a5b286ee5108f62b11757b.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018b90d04a1f7a5b286ee5108f62b11757b.jpg" width="359" height="251" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%20201810531445202853104649.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%20201810531445202853104649.jpg" width="347" height="254" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018images.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018images.jpg" width="352" height="189" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018hou8416.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018hou8416.jpg" width="361" height="260" /></div><h6 id="ContentPlaceHolder1_lblName"><a data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10013/%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AC" href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10013/%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AC" title="دانستنی" target="_blank">میوه آرایی با هویج</a></h6>

شب یلدا <p> <span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs">ایرانیان باستان با باور اینکه فردای شب یلدا با دمیدن خورشید، </span></p><p><span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs">روزها بلند تر شده و تابش نور ایزدی افزونی می یابد،</span></p><p><span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs"> آخر پاییز را شب زایش مهر یا زایش خورشید می خواندند و برای آن جشن بزرگی برپا می کردند.</span></p><div class="col-sm-12"><span><span>این جشن در ماه پارسی «دی» قرار دارد که نام آفریننده در زمان قبل از زرتشتیان بوده است</span></span></div><div class="col-sm-12"><span><span> که بعدها او به نام آفریننده نور معروف شد.<br />نور، روز و روشنایی خورشید، نشانه هایی از آفریدگار بود در حالی که شب، </span></span></div><div class="col-sm-12"><span><span>تاریکی و سرما نشانه هایی از اهریمن. مشاهده تغییرات مداوم شب و روز </span></span></div><div class="col-sm-12"><span><span>مردم را به این باور رسانده بود که شب و روز یا روشنایی و تاریکی </span></span></div><div class="col-sm-12"><span><span>در یک جنگ همیشگی به سر می برند. روزهای بلندتر روزهای پیروزی روشنایی بود،</span></span></div><div class="col-sm-12"><span><span> در حالی که روزهای کوتاه تر نشانه یی از غلبه تاریکی.</span></span><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018hou8535.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018hou8535.jpg" width="309" height="259" /><br /><br /><div align="right">یلدا و جشن هایی که در این شب برگزار می شود، یک سنت باستانی است. </div><div align="right">این جشن مراسمی آریایی است و پیروان میتراییسم آن را از هزاران سال پیش در ایران برگزار می کرده اند. </div><div align="right">یلدا روز تولد میترا یا مهر است. این جشن به اندازه زمانی که مردم فصول را تعیین کردند کهن است.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018hou8533.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018hou8533.jpg" width="320" height="276" /><br /><br /><div align="right">برای در امان بودن از خطر اهریمن، در این شب همه دور هم جمع می شدند </div><div align="right">و با برافروختن آتش از خورشید طلب برکت می کردند.<br />آیین شب یلدا یا شب چله، خوردن آجیل مخصوص، هندوانه، انار و شیرینی</div><div align="right"> و میوه های گوناگون است که همه جنبه نمادی دارند و نشانه برکت، تندرستی،</div><div align="right"> فراوانی و شادکامی هستند. در این شب هم مثل جشن تیرگان، </div><div align="right">فال گرفتن از کتاب حافظ مرسوم است. حاضران با انتخاب و شکستن گردو </div><div align="right">از روی پوکی و یا پری آن، آینده گویی می کنند.<br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018hou8534.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018hou8534.jpg" width="288" height="232" /><br /><br /><div align="right">جشن شب یلدا جشنی است که از ۷ هزارسال پیش تاکنون در میان ایرانیان برگزار می شود.</div><div align="right"> ۷ هزار سال پیش نیاکان ما به دانش گاه شماری دست پیدا کردند </div><div align="right">و دریافتند که نخستین شب زمستان بلندترین شب سال است.<br />یکی دیگر از دلایل برگزاری این جشن، شب زادروز ایزدمهر یا میترا است.</div><div align="right"> مهر به معنای خورشید است و تاریخ پرستش آن در میان ایرانی ها و آریایی ها</div><div align="right"> به پیش از دین زرتشت بازمی گردد که پس از ظهور زرتشت این پیامبر او را اهورامزدا تعریف کرد. </div><div align="right">یکی از ایزدان اهورایی مهر بود که هم اکنون بخشی از اوستا به نامش نامگذاری شده.<br />در «مهریشت» اوستا آمده است؛ «مهر از آسمان با هزاران چشم بر ایرانی می نگرد </div><div align="right">تا دروغی نگوید<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018UT8k42CXftaXXagOFbXO.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018UT8k42CXftaXXagOFbXO.jpg" width="315" height="259" /></div></div><br /><div align="right">به همین خاطر در این جشن میوه ها و خوراکی های خود را به شکلی متفاوت می آرایند و تزئین می کنند.<br />بوم چین آموزش میوه آرایی شب یلدا را برای شما به نمایش می گذارد<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018108527_353.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018108527_353.jpg" width="297" height="246" /><br />میوه آرایی شب یلدا مدل  گلدانی</div></div></div></div></div></div></div></div><h6 id="ContentPlaceHolder1_lblName"><a data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10011/%D8%B4%D8%A8-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7" href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10011/%D8%B4%D8%A8-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7" title="دانستنی" target="_blank">شب یلدا</a></h6>

سفره عقد <p> <span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs">سفره عقد از سنت های زیبای ایرانی ها است  .</span></p><p><span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs"> مراسم عقد به دوران باستان باز می گردد و سفره عقد لازمه این مراسم است</span></p><p><span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs"> شرکت دکوراسیون داخلی بوم چین نمونه هایی را برای شما به نمایش می گذارد.</span> </p><div class="col-sm-12"><span><span>بوم چین طراحی و چیدمان سفره عقد ها را بر عهده می گیرد .<br />در سفره های عقد اولین چیزی که توجه را جلب می کند رنگ های متنوع و</span></span></div><div class="col-sm-12"><span><span> ظروف طرح دار در سفره عقد است که انواع بسیاری دارد که بر اساس سلیقه ای</span></span></div><div class="col-sm-12"><span><span> که دارید می توانید انتخاب کنید ازجمله نقره و پلی استر و یا کریستال و یا آنتیک باشد<br /></span></span><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%20201869226af9d427c07448b9046cb8837db9.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%20201869226af9d427c07448b9046cb8837db9.jpg" width="258" height="197" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%202018d5568018e730570571c6b30a633a984b.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%202018d5568018e730570571c6b30a633a984b.jpg" width="281" height="226" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%202018index.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%202018index.jpg" width="282" height="220" /><br /><br /><div align="right">با توجه به ظروف انتخابی پارچه مناسب با آن را انتخاب می کنیم</div><div align="right"> که برای مثال برای ظروف نقره پارچه ترمه مناسب است و جلوه ظروف را دو چندان می کند </div><div align="right">وو یا برای کریستال پارچه آستری براق بسیار جذاب است امه باید توجه داشت که نباید</div><div align="right"> انقد ظروف زیاد باشد که تز زیبایی سفره بکاهد<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%202018%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c_1.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%202018%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c_1.jpg" width="258" height="233" /></div></div><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%202018persian-wedding-tradition.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%202018persian-wedding-tradition.jpg" width="252" height="224" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%202018Selection-Tablecloth-Marriage_www.bia2aroosi.com-4.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%202018Selection-Tablecloth-Marriage_www.bia2aroosi.com-4.jpg" width="261" height="183" /><br /><br /><div align="right">استفاده از شمع هم زیبایی را چندین برابر می کند باید شمع ها کند سوز باشد</div><div align="right"> و شمع های زیبایی که به سفره بیاید و همچنین نباید در مسیر رفت و آمد باشد<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%202018%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d9%86-973x608.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%202018%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%b9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d9%86-973x608.jpg" width="238" height="219" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%202018hou15252.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%202018hou15252.jpg" width="250" height="224" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%2020189a67cffdfdf17e71439e1276624e2137.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%2020189a67cffdfdf17e71439e1276624e2137.jpg" width="253" height="228" /></div></div><br /><div align="right">و یا گل آرایی کردن سفره آن را بینظیر می کند و جلوه زیادی به سفره می بخشد<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%202018%da%af%d9%84-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d9%82%d8%af.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%202018%da%af%d9%84-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d9%82%d8%af.jpg" width="245" height="185" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%2020182507377100.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%2020182507377100.jpg" width="259" height="226" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%202018golbahar1.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%202018golbahar1.jpg" width="249" height="202" /><br /><br /><div align="right">نکته مهم دیگر این است که وسایل سفره هر جه از وسایل طبیعی باشد</div><div align="right">زیبایی سفره را خاص می کند تا اینکه مثلا از میوه مصنوعی استفاده شود</div><div align="right"> و گل های طبیعی زیبایی سفره را بینظیر می کند <br /><div align="center"> <img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%202018gallery3_25.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%202018gallery3_25.jpg" width="282" height="227" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%202018sofrehaghd-6-1024x754.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%202018sofrehaghd-6-1024x754.jpg" width="265" height="217" /><br /><br /><div align="right">باید به خاطر داشته باشیم که چند چز به هیچ عنوان از سفره حذف نمی شوند<br />از جمله میوه که نماد برکت خدا و نعمت الهی است که به امید داشتن عروس و داماد از نعمت الهی است<br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%2020185982268629.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%2020185982268629.jpg" width="247" height="172" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%20201810531417214833566259.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%20201810531417214833566259.jpg" width="255" height="207" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%202018mive-araei.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%202018mive-araei.jpg" width="245" height="181" /></div></div><br /><div align="right">شیرینی هم نماد شهد خوشبختی در زندگی عروس داماد است و اینکه روز زیبایی است <br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%202018sofrehaghd-11.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%202018sofrehaghd-11.jpg" width="288" height="239" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%2020183423_634980322332109576_l.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%2020183423_634980322332109576_l.jpg" width="275" height="219" /></div></div><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%202018Nabat-20-e1517220391919.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryTuesday,%20May%208,%202018Nabat-20-e1517220391919.jpg" width="249" height="177" /><br /><br /><div align="right"> جا حلقه ای باید باشد تا بعد از خواندن خطبه عروس داماد انگشتر را در دست هم کنند</div></div></div><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20May%209,%20201844413dea1c7b0b5d0f58d8317c887376--crowns.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20May%209,%20201844413dea1c7b0b5d0f58d8317c887376--crowns.jpg" width="263" height="179" /></div></div><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20May%209,%20201879bdc914473751a702db0f3979625bdb--shell-beach-sea-shells.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20May%209,%20201879bdc914473751a702db0f3979625bdb--shell-beach-sea-shells.jpg" width="257" height="172" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20May%209,%202018hou14394-300x225.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20May%209,%202018hou14394-300x225.jpg" width="260" height="187" /><br /><br /><div align="right">نان و اسپند از دیگر عضو های جدا نشدنی سفره عقد هستن<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20May%209,%202018%d8%aa%d8%b2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%be%d9%86%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d9%82%d8%af%206.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20May%209,%202018%d8%aa%d8%b2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%be%d9%86%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d9%82%d8%af%206.jpg" width="277" height="207" /></div></div><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20May%209,%202018496b95463a24dd57d4d055db60140b77--iranian-food.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20May%209,%202018496b95463a24dd57d4d055db60140b77--iranian-food.jpg" width="286" height="237" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20May%209,%202018fc01c9bstlx8c1kgil48-300x225.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20May%209,%202018fc01c9bstlx8c1kgil48-300x225.jpg" width="249" height="191" /><br /><br /><div align="right">در این مراسم دو عدد کله قند یک دست و هم اندازه را روی پارچه ای که بالای سر عروس و داماد قرار دارد می سایند. این عمل به نیت سرازیر شدن شیرینی و شادی به زندگی عروس و داماد است<br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20May%209,%202018decoration-sugar-bride-e12.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20May%209,%202018decoration-sugar-bride-e12.jpg" width="261" height="220" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20May%209,%202018hou15241.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20May%209,%202018hou15241.jpg" width="225" height="149" /></div></div><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20May%209,%20201827880988_617032658630591_2947170274631483392_n.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryWednesday,%20May%209,%20201827880988_617032658630591_2947170274631483392_n.jpg" width="254" height="212" /><br /><br />بدین گونه <a href="http://boomchin.com/Default" data-mce-href="http://boomchin.com/Default">بوم چین</a> زیبا ترین سفره عقد را میچیند.</div></div><h6 id="ContentPlaceHolder1_lblName"><a data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10014/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%AF" href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10014/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%AF" title="دانستنی" target="_blank">سفره عقد</a></h6>

آموزش میوه آرایی <p><span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs">شرکت دکوراسیون داخلی بوم چین برای شما آموزش میوه آرایی طالبی را ارائه می دهد</span> <br /> <span><span>در مرحله اول اینکه باید یک طالبی سفت و به انرازه متوسط را تهیه کنید </span></span></p><p><span><span>و بعد از آن که طالبی را شستشوداده و آن را خشک کرده و آماده کردید </span></span></p><p><span><span>بای شروع کار تقریبا یک سوم از طالبی را برش زده و جدا می کنید و بعد </span></span></p><p><span><span>داخل آن را خالی کرده تمیز کنید حالا طالبی را برش های یک تا یک و نیم سانتی</span></span></p><p><span><span> زده با عمق ۲ میلی متر و با چاقو این برش ها را تا پایین به صورت نوار باریک جدا کنید</span></span></p><p><span><span> ولی از انتها وصل باشد و جدا نشود </span></span></p><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018hou1556.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018hou1556.jpg" width="354" height="499" /><br /><br /><div align="right">سپس ما بین همین نوارها را دوباره به همان اندازه برش بزنید و نوک گلبرگ ها</div><div align="right"> را هم به صورت ۸ برش زده تا نوک تیز باشند و گلبرگ ها ی ردیف بیرونی که پوست طالبی</div><div align="right"> محسوب می شود را از داخل طرح برگ انداخته و شیار بزنید و داخل طالبی را به وسیله توپی ،</div><div align="right"> طالبی و گرمک بریزید یا هر میوه دلخواه<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018hou1557.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018hou1557.jpg" width="336" height="442" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018hou1555.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018hou1555.jpg" width="304" height="261" /></div></div><br /><div align="right"> </div></div><h6 id="ContentPlaceHolder1_lblName"><a data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10012/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C" href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10012/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C" title="دانستنی" target="_blank">آموزش میوه آرایی</a></h6>

میوه آرایی <div class="inline-block" style="display: flex;" data-mce-style="display: flex;"><span id="ContentPlaceHolder1_Label2" class="lblTitle">نام :</span><h6 id="ContentPlaceHolder1_lblName">میوه آرایی</h6></div><div class="inline-block" style="display: flex;" data-mce-style="display: flex;"><span id="ContentPlaceHolder1_Label3" class="lblTitle">خلاصه:</span> <span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs">میوه آرایی هنر خاصی است که هم انجام دادن آن لذت بخش است </span></div><div class="inline-block" style="display: flex;" data-mce-style="display: flex;"><span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs">و هم افراد با نگاه کرده به آن احساس شادی می کنند.</span></div><p><br /> <span><span>میزبانان برای پذیرایی از مهمان ها و اینکه نظر آن ها را جلب کند </span></span></p><p><span><span>این کار را می کنند و یا برای کودکان که میل چندانی به خوردن کیوه ندارند</span></span></p><p><span><span> هم شیوه ای نوین است که آن ها را به هوس بندازند و اشتیاقق بیشتری به خوردن میوه نشان دهند <br /></span></span></p><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018995ffd3b6b36c6b6c3e3b6434b83189c.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018995ffd3b6b36c6b6c3e3b6434b83189c.jpg" width="330" height="214" /><br /><br /><div align="right">سفره آرایی هنری خلاقانه است که به دقت و علاقه نیاز دارد و باید وقت زیادی را صرف کرد</div><div align="right"> تا میوه و سبزیجات را جذاب تر و اشتها آور تر کنند.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%2020183795f735252cd0a5e88c9aafe08088f9--food-carving-fruit-carving.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%2020183795f735252cd0a5e88c9aafe08088f9--food-carving-fruit-carving.jpg" width="318" height="256" /><br /><br /><div align="right">استفاده از این تکنیک در مراسم های مختلف باعث می شود که مهمانی ما زیباتر شود </div><div align="right">استفاده از میوه آرایی در شب یلدا، تولد، عقد و عروسی، تزئین غذا، عید و رستوران ها پیشنهاد می شود </div><div align="right">که<a href="http://boomchin.com/Default" data-mce-href="http://boomchin.com/Default"> بوم چین</a> هرکدام را به آموزش می گذارد.</div><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%20201813_yalda_-_320_-_mi.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%20201813_yalda_-_320_-_mi.jpg" width="331" height="260" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%2020182018-01-22_16-32-57_1.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%2020182018-01-22_16-32-57_1.jpg" width="323" height="190" /></div></div><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018yalda5-night4-fruit20.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%207,%202018yalda5-night4-fruit20.jpg" width="337" height="291" /></div><h1 id="ContentPlaceHolder1_hTitle"><a data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10010/%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C" href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10010/%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C" title="دانستنی" target="_blank"><span id="ContentPlaceHolder1_lblNameObject">میوه آرایی</span></a></h1>

چیدمان اتاق خواب <div class="inline-block" style="display: flex;" data-mce-style="display: flex;"><span id="ContentPlaceHolder1_Label3" class="lblTitle">خلاصه:</span> <span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs">اتاق خواب مکانی برای استراحت و رفع خستگی ناشی از فعالیت های روزانه است.</span></div><p><br /> <span><span>جایی که در بدو ورود باید به شما احساس راحتی و آسایش دهد.لذا بسیار مهم است</span></span></p><p><span><span> که <a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">دکوراسیون و چیدمان</a> و رنگبندی آن به گونه باشد که ضمن زیبایی و  بروز بودن</span></span></p><p><span><span> نیاز شما به این موارد را برطرف نموده تا بتوانید برای شروع روزی جدید انرژی لازم را کسب کنید. </span></span></p><p><span><span>با <a href="http://boomchin.com/" data-mce-href="http://boomchin.com/">بوم چین</a> همراه باشید تا نکاتی حیاتی را در این خصوص با مشا مطرح کند.</span></span></p><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018%d8%aa%d8%ae%d8%aa.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018%d8%aa%d8%ae%d8%aa.jpg" width="387" height="241" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b1%d9%87.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b1%d9%87.jpg" width="389" height="280" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%84%db%8c.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%84%db%8c.jpg" width="383" height="269" /><br /><br /><div align="right">شما میتوانید بر حسب نیاز و سلیقه برای اتاق خود از تم رنگی انرژی بخش و نورانی</div><div align="right"> که شامل رنگ های گرم مثل قهوه ای،قرمز،زرد و یا از تم رنگی آرامبخش که شامل</div><div align="right"> رنگ های خنثی و سرد  مانند خاکستری،سبز،آبی میباشد استفاده کنید.سعی کنید </div><div align="right">برای اینکه آرامش اتاق خواب فراهم باشد از تعداد رنگ های کمتری در اتاق استفاده نمایید </div><div align="right">و در عین حال از یکدست بودن تمام دیوار ها بپرهیزید چرا که خود موجب خستگی و تاری دید خواهد شد.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018%d8%a2%d8%a8%db%8c.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018%d8%a2%d8%a8%db%8c.jpg" width="400" height="244" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c.jpg" width="407" height="265" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018%da%a9%d8%b1%d9%86.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018%da%a9%d8%b1%d9%86.jpg" width="414" height="241" /></div></div><br /><div align="right">برای <span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;"><a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a></span> ابتدا تخت را بگذارید و آن را به عنوان یک نقطه کانونی در اتاق در نظر بگیرید</div><div align="right"> و بقیه وسایل را مطابق با آن چیدمان کنید.اگر تخت دونفره دارید آن را به دیوار نچسبانید و می توانید</div><div align="right"> زیر آن از یک قالیچه زیبا متناسب با سبک اتاقتان استفاده نمایید بطوری که قالیچه از اطراف تخت</div><div align="right">(بغیر از قسمت تاج)حداقل 60 سانتی متر بیرون باشد. <br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018%d8%ae%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018%d8%ae%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c.jpg" width="375" height="269" /><br /><br /><div align="right">حتی الامکان تخت را بگونه ای قرار دهید که تاج آن پشت به دیواری باشد</div><div align="right"> که دارای پنجره و یا طاقچه و یا برجستگی خاصی نباشد.اگر اتاق دارای پنجره است</div><div align="right"> بهتر است تخت مشرف به پنجره قرار داده شود تا ضمن استراحت نمای بیرون حس خوبی به شما منتقل کند. وسایل مورد نیاز را بگونه ای بچینید که در هنگام خواب براحتی به آنها دسترسی داشته باشید</div><div align="right"> و نیاز نباشد از جایتان بلند یا دور شوید.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018%d9%86%d9%88%d8%b1.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018%d9%86%d9%88%d8%b1.jpg" width="386" height="244" /></div></div><br /><div align="right"><br />سعی کنید تخت را بگونه ای قرار دهید که به در اتاق مشرف باشد اما دقیقا روبروی در نباشد </div><div align="right">این مورد به لحاظ اصول فنگ شویی نیزاشتباه است چرا که بر اساس این اصول قرار دادن</div><div align="right">تخت روبروی در بگونه ای که پایین تخت به سمت در باشد باعث جذب انرژی منفی از سایر </div><div align="right">نقاط منزل خواهد شد.<br />همینطور میتوانید با استفاده از یک نیمکت زیبا که در پایین تخت دارید جلوه ای کربردی </div><div align="right">و زیبا به تخت بدهید.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018%d9%85%d8%aa%da%a9%d8%a7.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018%d9%85%d8%aa%da%a9%d8%a7.jpg" width="338" height="221" /><br /><br /><div align="right">در اطراف تخت حداقل باید 60 سانتی متر فضا برای رفت و آمد در نظر گرفته شود </div><div align="right">و همچنین پایین تخت باید از درحداقل به اندازه 90 سانتی متر فاصله داشته باشد.</div><div align="right">لازم است حتما یک فضا برای نشستن حتی اگر شده در حد پوشیدن جوراب در نظر گرفته شود.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c.jpg" width="413" height="274" /><br /><br /><div align="right"><br />در اتاق های کوچک از روتختی های سفید به همراه یک پتوی مخمل و پاتختی های کوچک استفاده نمایید.همچنین از تخت های با عرض کمتر و ارتفاع بیشتر برای اتاق های کوچکی که می خواهید</div><div align="right"> دو تخت درآن قرار دهید استفاده کنید.استفاده از یک رنگ خاص برای یکی از دیوار ها به اتاق بعد می دهد</div><div align="right"> و آن را از حالت مکعبی و کوچک بودن خارج میکند.در این اتاق ها تزئینات و اکسسوری باید باشد </div><div align="right">اما استفاده زیاد از آنها اتاق را شلوغ و بهم ریخته نشان میدهد.همچنین استفاده</div><div align="right"> از کمد های ریلی به جای کمد های معمولی،استفاده از آینه و مبلمان کمجا استفاده </div><div align="right">از سرتخت ها بعنوان قفسه و یا کتابخانه راهکارهایی است که در اتاق های کوچک </div><div align="right">می توان از آن ها بهره برد.<br /><br /> </div><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018%d8%a7%d8%ac%d8%b1%db%8c.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018%d8%a7%d8%ac%d8%b1%db%8c.jpg" width="415" height="260" /></div></div><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af%da%a9.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af%da%a9.jpg" width="436" height="300" /><br /><br /><div align="right">در صورت استفاده از آینه در اتاق باید بگونه ای باشد که هنگام خواب تصویر در آینه</div><div align="right"> مشخص نباشد و همینطور از بیرون انعکاس تصویر داخل اتاق معلوم نباشد.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018ayne.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018ayne.jpg" width="441" height="290" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018sandali.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018sandali.jpg" width="427" height="294" /><br /><br /><div align="right"><br />اگر میخواهید اتاق خواب مدرن داشته باشید استفاده از رنگ ها با تنالیته ی نزدیک به خنثی،</div><div align="right">استفاده از نور پردازی های مخفی و موضعی،بکار بردن اکسسوری ساده با اشکال هندسی خالص</div><div align="right"> و بدور از تکلف میتواند شما را در این مسیر یای دهد.همچنین در اتاق های مدرن پایه ها تخت</div><div align="right"> و احیانا صندلی راحتی قائمه و صاف و بدور ازنقش و نگار باشد تا نمایانگر سبک مینیمالیست باشد.</div><div align="right">تمام وسایل اضافی را از اتاق بیرون ببرید و تمرکز خود را بر محیطی ساده و بی تکلف </div><div align="right">و در عین حال شیک و تمیز با وسایل کاربردی بگذارید<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018%da%a9%d8%b1%d9%86.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018%da%a9%d8%b1%d9%86.jpg" width="398" height="241" /></div></div><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018cheragh.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018cheragh.jpg" width="420" height="264" /><br /></div></div></div></div><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018goldon.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018goldon.jpg" width="370" height="204" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018parde.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018parde.jpg" width="392" height="205" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018miz.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018miz.jpg" width="411" height="214" /><br /><br /><div align="right">بر عکس در اتاق های به سبک کلاسیک می توانید از تخت ها با تاج ها و پایه های منبت کاری شده </div><div align="right">ولوستر های فلزی به همراه کمد یا بوفه های چوبی و پر نقش و نگار استفاده کنید. قاب</div><div align="right"> عکس های سلطنتی، دیوار پوش های چوبی یا کاغذ دیواری های سبک کلاسیک</div><div align="right">  شما را در داشتن محیطی با پرستیژ و کلاسیک کمک میکنند. استفاده از صندلی های</div><div align="right"> با روکش چرم یا مخمل در کنار یک پنجره با پرده ای پر زرق و برق حس یک اتاق مجلل</div><div align="right"> را به شما منتقل می کند. استفاده از رنگ های  گرم با رگه های طلایی و ابزارهای گچبری</div><div align="right"> و پتینه کاری ظریف برای دیوارها و سقف اتاق شما را در حد یک اتاق شاهانه زیبا و دلپذیر میکند.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018princess.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018princess.jpg" width="379" height="215" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018panjere.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018panjere.jpg" width="456" height="304" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018azina.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018azina.jpg" width="415" height="263" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018bahbah.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018bahbah.jpg" width="428" height="415" /></div></div></div></div></div><h6 id="ContentPlaceHolder1_lblName"><a data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10010/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10010/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8" title="دانستنی" target="_blank">چیدمان اتاق خواب</a></h6>

چیدمان آشپزخانه <p> <span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs">حتما بارها این جمله به گوشتان خورده است که آشپزخانه قلب خانه است.</span> </p><div class="col-sm-12"><span><span>درواقع باید بگوییم که همینطور است چرا که کدبانوی خانه ساعات زیادی از روز </span></span></div><div class="col-sm-12"><span><span> را در آن مشغول به فعالیت بوده و این مکان ارتباط مستقیمی با تغذیه و سلامت اعضا خانواده دارد</span></span></div><div class="col-sm-12"><span><span>لذا باید در دکوراسیون و نحوه چیدمان آن دقت فراوانی شود.<br />یک اشپزخانه نامتعادل میتواند بر روحیه و تعادل اعضای خانواده بخصوص کدبانوی منزل</span></span></div><div class="col-sm-12"><span><span> تاثیر مخربی داشته باشد.پس بهتر است با کمی تامل و آموزش از نابسامانی و بهم ریختگی</span></span></div><div class="col-sm-12"><span><span> آن جلوگیری شود.در ادامه با بوم چین همرا باشید تا شما را در داشتن یک <span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;"><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10008/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10008/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">آشپزخانه</a></span> شیک،</span></span></div><div class="col-sm-12"><span><span>اصولی و متعادل یاری کند.<br /></span></span><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018vbn.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018vbn.jpg" width="458" height="291" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018[;..jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018[;..jpg" width="462" height="237" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018ghyuu.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018ghyuu.jpg" width="475" height="214" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018white-kitchen-design-picture8.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018white-kitchen-design-picture8.jpg" width="470" height="220" /><br /><br /><div align="right">در بحث <span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;"><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10008/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10008/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">چیدمان اشپزخانه</a></span> دو مبحث مهم مطرح است.اول<span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;"><a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration"> چیدمان</a></span> مثلث کار آشپزخانه یعنی</div><div align="right"> چیدمان گاز،سینک و یخچال و بعد چیدمان وسایل دیگر آشپزخانه نظیر ماکروفر،ظروف،صندلی و ...<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018tgb.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018tgb.jpg" width="483" height="216" /></div></div><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018tgbhjnm,.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018tgbhjnm,.jpg" width="454" height="275" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018xcvb.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018xcvb.jpg" width="446" height="253" /><br /><br /><div align="right"><br />سه عنصر اصلی <a href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10008/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10008/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87"><span style="color: rgb(0, 0, 128); font-size: large;" data-mce-style="color: #000080; font-size: large;">اشپزخانه</span></a> که همان گاز و سینک ظرفشویی و یخچال است </div><div align="right">باید به نحوی در <a href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10008/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10008/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87"><span style="color: rgb(0, 0, 128); font-size: large;" data-mce-style="color: #000080; font-size: large;">آشپزخانه</span></a> قرار گیرند که موجب بیشترین بهره وری شوند و ضمن اینکه رفت و آمد</div><div align="right"> بین این سه عنصر به آسانی صورت می گیرد کارکرد یکی بر دیگیری تاثیر منفی نداشته باشد.</div><div align="right"> حال بر اساس اینکه آشپزخانه به چه شکلی است به <a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان </a>این سه عنصر میپردازیم.<br />اگر آشپزخانه یک دیوار دارد سینک در وسط و گاز و یخچال در طرفین قرار می گیرند </div><div align="right">و باید سعی شود حداقل به اندازه چهار گام از هم فاصله داشته باشند. <br />اگر آشپزخانه به صورت دو دیوار روبروی هم هستند سینک ویخچال در یک طرف و</div><div align="right"> گاز در طرف دیگر قرار می گیرد.فضای رفت و آمد در صورتی که یک نفر از آشپزخانه استفاده می کند</div><div align="right"> حداقل 90 سانتی متر و برای دونفر حداقل 120 سانتی متر باشد.<br />در آشپزخانه های U شکل هر کدام از عناصر در یک ضلع قرار می گیرد و فاصله آنها باید بگونه ای باشد</div><div align="right"> که رفت و آمد بین آنها بسادگی صورت گیرد.در آشپزخانه های L شکل یخچال وگازدر دو دیوار مجاور قرار میگیرند.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018asdf.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018asdf.jpg" width="456" height="230" /></div></div><br /><br /><div align="right">بطور کلی مجموع طول بهینه برای مثلث کار 3600 الی 6700 سانتی متر میباشد.<br />نکاتی برای <span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;"><a href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10008/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/service/10008/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">چیدمان اجزا آشپزخانه</a></span><br />دو قسمت کلی برای آشپزخانه در نظر بگیرید یک یک قسمت برای استفاده از پخت و پز و قسمت </div><div align="right">دیگر برای استفاده تمام اعضا خانواده.یخچال را در قسمت دوم و گاز را در قسمت اول قرار دهید.</div><div align="right">اگر فرزند کوچک ندارید ماکروفر را در ارتفاع 90 سانتی از کف زمین قرار دهید و در صورتی</div><div align="right"> که فرزند خردسال دارید ارتفاع ماکروفر را کمی بیشتر در نظر بگیرید.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018bbfdds.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018bbfdds.jpg" width="409" height="260" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018cdfggh.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018cdfggh.jpg" width="462" height="285" /><br /><br /><div align="right">می توانید در اطراف اجاق گاز تعدادی طبقه یا شلف برای نگهداری ادویه جات قرار دهید</div><div align="right"> تا در دسترس باشند.ضمن اینکه توجه کنید وسایلی که منظره جالبی ندارند </div><div align="right">مثل قابلمه ها را در دید قرار ندهید.حتی الامکان یخچال را داخل قاب کابینت قرار داده </div><div align="right">که بتوانید ازکابینت های بالای آن هم برای نگهداری وسایل آشپزخانه استفاده کنید.</div><div align="right">در غیر اینصوت بالای یخچال را خالی نگه دارید تا ضمن حفظ زیبایی به عمر مفید یخچال کمک کنید.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018ffdsa.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018ffdsa.jpg" width="423" height="280" /></div></div><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018eedsax.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018eedsax.jpg" width="421" height="220" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018djkl;';.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%202018djkl;';.jpg" width="470" height="296" /><br /><br /><div align="right">اطراف سینک ظرفشویی را خالی نگه دارید و برای اسکاج و مایع ظرفشویی از ظرفهای مخصوص اینکار</div><div align="right"> که به دیوار نصب میشوند استفاده نمایید.از سرکه سفید برای برق انداختن سینک ظرفشویی استفاده کنید.<br />از وسایل برقی کمتر استفاده نمایید و تا حد امکان از وسایل برقی چند کاربره استفاده نمایید.</div><div align="right">همچنین از هودهای دارای لوله به جای هودهای ذغالی که بیشتر جنبه تزیینی دارند استفاده نمایید.<br />دراستفاده از گازهای رومیزی مراقب باشید که شعله چون کمی بالاتر نسبت به گازهای دیگر است</div><div align="right"> وسیله قابل اشتعال در اطراف آنها نباشد و فاصله مناسب را حفظ کنید.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%2020181a1a1a.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%2020181a1a1a.jpg" width="380" height="191" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%2020182b2b2b789.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GallerySaturday,%20May%2012,%2020182b2b2b789.jpg" width="499" height="1117" /></div></div></div></div></div></div><h6 id="ContentPlaceHolder1_lblName"><a data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/12/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/12/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87" title="دانستنی" target="_blank">چیدمان آشپزخانه</a></h6>

چیدمان منزل مسکونی <p> <span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs">حتما برای شما نیز پیش آمده است وقتی که وارد مکانی شوید و یکباره بدون </span></p><p><span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs">دلیل احساس کسالت و بی حوصلگی کرده و انرژی شما به سرعت ته نشین شود</span></p><p><span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs"> و یا برعکس گاهی وارد فضایی شوید که ناخودآگاه در خود یک انرژی مضاعف حس کنید</span></p><p><span id="ContentPlaceHolder1_lblAbs"> و شور و نشاطی خوب در شما بوجود بیاید.</span> </p><div class="col-sm-12"><span><span>باید بگوییم این حس به هیچ وجه بی دلیل نیست و ممکن است ارتباط مستقیمی</span></span></div><div class="col-sm-12"><span><span> با نحوه <span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;"><a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a></span> و سبک آرایش منزل دارد.<br /></span></span><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018sat.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018sat.jpg" width="431" height="230" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018mive.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018mive.jpg" width="457" height="239" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018motaka.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018motaka.jpg" width="438" height="242" /><br /><br /><div align="right">امروزه بدلیل عواملی همچون مشغله و درگیری روزانه گاهی نیاز به استراحت داریم</div><div align="right"> تا فشار حاصل برطرف شده و دوباره شارژ شویم و بتوانیم فعالیت های خود را از سر گیریم.</div><div align="right">یا شاید نیازی به استراحت بین روز نداشته باشیم اما حس کنیم فضایی متفاوت تر می خواهیم</div><div align="right"> تا حسی بهتر را در حین کار یا فعالیت های روزمره داشته باشیم.<br />اینجاست که ما به شما پیشنهاد میکنیم کمی بایستید، فعالیت ها را بطور موقت کنار گذاشته</div><div align="right"> و نگاهی به اطراف منزل و <span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;"><a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a></span> وسایل بیندازید. شاید وقت آن رسیده باشد</div><div align="right"> که دستی به سرو روی <span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;"><a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a></span> وسایل بکشید و فضا را کمی تغییر دهید.</div><div align="right"> خواهید دید با صرف زمانی اندک و هزینه ای نزدیک به صفر یا بسیار کم می توانید</div><div align="right"> حال و هوای خانه و خودتان و دیگر اعضای خانواده را به نحوی مثبت تغییر دهیید. </div><div align="right">البته قبل از اینکار بهتر است نکات مربوط به <span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;"><a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a></span> را بدانید که بتوانید اینکار را درست </div><div align="right">و اصولی پیش ببرید.چرا که <span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;"><a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a></span> نیز همچون بسیاری از نکات مربوط به <span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;"><a href="http://boomchin.com/" data-mce-href="http://boomchin.com/">دکوراسیون</a></span> </div><div align="right">یک علم و تکنیک محسوب می شود و هرچه آگاه تر اقدام کنیم مطمعنا نتیجه مناسب تر </div><div align="right">و دلچسب تر خواهد بود.<br /><span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;"><a href="http://boomchin.com/" data-mce-href="http://boomchin.com/">بوم چین</a></span> شما را با نکاتی ضروری و مهم در این خصوص آشنا می کند. <br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018vfvf.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018vfvf.jpg" width="403" height="219" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018nfnf.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018nfnf.jpg" width="460" height="249" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018mfmf.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018mfmf.jpg" width="490" height="307" /><br /><br /><div align="right"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">برای <span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;"><a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a></span> منزل از کجا شروع کنیم</span></strong><br />بهتر است بگوییم چطور شروع کنیم. چنانچه خودتان بخواهید اینکار را انجام دهید </div><div align="right">برای اینکه بتوانید با صرف کمترین زمان به بهترین نتیجه برسید باید ابتدا کاربری هر فضا </div><div align="right">و اشخاصی که از آن فضا استفاده می کنند را مشخص کنید تا بتوانید <span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;"><a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a></span> را بر حسب</div><div align="right"> نیازهای آنان انجام دهید.<br />به عنوان مثال <span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;"><a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a></span> اتاق کودک با اتاق مستر تفاوت بسیاری دارد یا قرار دادن</div><div align="right"> تلویزیون درمکانی که قرار است غذا سرو شود کاری غیر اصولی است.<br />بعد از این مرحله برای هر فضا یک نقطه کانونی در نظر بگیرید. نقطه کانونی چیزی است </div><div align="right">که برای شما اهمیت خاصی دارد یا می خواهید بیشتر مورد توجه باشد. بعد از آن</div><div align="right"> <a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a> سایر اجزا را بر اساس این نقطه میچینید. نقطه کانونی میتواند تلویزیون، شومینه، </div><div align="right">پرده، یک وسیله تزیینی خاص و حتی یک دیوار ویژه باشد. سعی کنید هنگام <span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;"><a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان مبلمان</a></span></div><div align="right"> بزرگترین تکه مبل را روبروی نقطه کانونی بگذارید. مبلمان باید طوری چیده شود که رفت و آمد </div><div align="right">آسان باشد و عبور از اطراف آنها باشد نه از بین آنها. آیتم های بزرگ را در مجاور هم قرار ندهید </div><div align="right">و فضای مناسب بین میز جلوی مبل و مبل بگونه ای باشد که میهمان برای برداشتن وسیله مجبور نباشد </div><div align="right">از جای خود بلند شود. <span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;"><a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a></span> متقارن برای فضاهای رسمی تر و چیدمان غیر متقارن </div><div align="right">برای فضاهای صمیمی می باشد.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018smart-contemporary-bedroom-stone-wall-decor-ideas-delightful-contemporary-bedroom-stone-wall-decor-ideas-Rustic-bedroom-turns-the-stone-wall-into-a-lovely-focal-point-820x545.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018smart-contemporary-bedroom-stone-wall-decor-ideas-delightful-contemporary-bedroom-stone-wall-decor-ideas-Rustic-bedroom-turns-the-stone-wall-into-a-lovely-focal-point-820x545.jpg" width="398" height="199" /></div></div><br /><div align="right"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><br />کاربری و شکل  فضای مورد نظر</span></strong><br />بهتر است ابتدا بررسی شود کاربری مکان مورد استفاده چیست. فضای نشیمن،</div><div align="right"> فضای غذاخوردی، فضای پذیرایی،اتاق خواب یا هرجای  دیگر. شاید بخواهید </div><div align="right"><span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;"><a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان پذیرایی</a></span> را تغییر دهید یا شاید <span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;"><a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a></span> نشیمن هدف اصلی شماست. </div><div align="right">گاهی بدلیل فضای کوچکی که دارید مجبورید هردو را با هم ادغام کرده و به نتیجه مطلوب برسید<br />همچنین تعداد افراد خانواده و اینکه آیا کودکی در منزل وجود دارد یا خیر نیز حائز اهمیت است.</div><div align="right">اگر در خانواده فرزند کوچکی دارید میبایست ارتفاع مبل ها کوتاه تر و لبه های تیز کمتر باشد. </div><div align="right">اگرفضا بصورت L شکل باشد بهتر است میز غذا خوری در ضلع کوچک و نشیمن در ضلع بزرگتر باشد.</div><div align="right"> همچنین میز غذا خوری باید تا حد امکان به آشپزخانه نزدیک باشد تا کار <span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;"><a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a></span> میز و پذیرایی </div><div align="right">راحت تر صورت گیرد. در صورتی که میز از آشپزخانه دور باشد و فضای کافی برای جا دادن</div><div align="right"> یک بوفه داشته باشید پیشنهاد می شود در نزدیکی میز غذا خوری از یک بوفه برای نگهداری </div><div align="right">ظروف و وسایل مورد نیاز میز استفاده کنید تا نیاز شما به این موضوع برطرف شود.</div><div align="right"> به تناسب فضای موجود عمق بوفه میتواند از 25 تا 41 سانتی متر باشد.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018hfhf.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018hfhf.jpg" width="418" height="202" /></div></div><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018tftf.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018tftf.jpg" width="444" height="185" /><br /><br /><div align="right">نکاتی در مورد میز ناهار خوری<br />میز ناهار خوری می تواند بصورت دایره،مربع،مستطیل و یا بیضی شکل باشد. </div><div align="right">میز های دایره و بیضی را نمیتوان در گوشه قرار داد و  برای فضاهای کوچک میباشد </div><div align="right">و یا برای مواقعی است که می خواهید ارتباطات بیشتر و صمیمی تری را تجربه کنید.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018okok.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018okok.jpg" width="403" height="202" /><br /><br /><div align="right">میز های مربع نیز طرفداران زیادی دارد که طول اضلاع آنها معمولا 137-152-183  می باشد.</div><div align="right">میز های مستطیل در عرض های 92 تا 107 سانتی متر موجود می باشند و طول آنها </div><div align="right">حداقل باید 168 سانتی متر باشد.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018veve.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018veve.jpg" width="358" height="151" /><br /><br /><div align="right">همچنین بعضی از میز ها بصورت تک پایه است که اغلب در رستوران ها یا فضاهای کوچک استفاده می شود</div><div align="right"> و حداقل عرض آن باید 61 سانتی متر باشد.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018posh.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018posh.jpg" width="410" height="191" /></div></div></div></div><div align="right">در مورد میز های بیضی معمولا عرض آنها بین 121 الی 137 و طول انها بین 198 تا 224 سانتی متر</div><div align="right">می باشد.میز ناهار خوری نباید در فضای پر تردد باشد همچنین در فضاهای کوچک از قرار دادن</div><div align="right"> وسایل اضافی و غیر ضروری در اطراف میز خودداری کنید.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018of.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018of.jpg" width="430" height="192" /><br /><br /><div align="right"><a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a> صندلی ها باید به نحوی باشد که روبروی هم قرار بگیرند و بین صندلی</div><div align="right"> تا دیوار حداقل 91 سانت فضا برای رفت و آمد در نظر گرفته شود.<br />همانطور که گفته شد میز باید در محلی باشد که به آشپزخانه نزدیک بوده</div><div align="right">تا خدمات پذیرایی راحت تر صورت بگیرد.در صورتی که فضای بزرگی دارید</div><div align="right"> حتما لازم نیست ابعاد میز را بزرگتر کرد بلکه می توانید با استفاده از اکسسوری ها</div><div align="right"> و وسایل مرتبط و مناسب فضا را شاخص و قابل توجه تر کنید.<br /></div><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018french-country-window-treatments-bedroom-french-country-drapery-ideas-best-drapery-ideas-french-country-drapes-window-treatments-french-country-decor-window-treatments.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018french-country-window-treatments-bedroom-french-country-drapery-ideas-best-drapery-ideas-french-country-drapes-window-treatments-french-country-decor-window-treatments.jpg" width="404" height="186" /><br /><br /><div align="right">به گفته کارشناسان بهتر است هنگام صرف غذا از کارهای متفرقه همچون تماشای تلویزیون پرهیز کرد</div><div align="right"> تا سیستم عصبی و گوارشی کار خود را به بهترین نحو انجام دهد و در نتیجه سلامت و روحیه شاداب تری داشته باشیم. لذا بهتر است میز ناهار خوری در فضایی باشد که ذهن را درگیر حواشی نکند</div><div align="right"> تا ضمن حفظ سلامت لذت بیشتری از صرف غذا برده شود.همچینین این موضوع </div><div align="right">در <a href="http://boomchin.com/ViewServices/5/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewServices/5/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86">چیدمان دکوراسیون</a> نیز نکته ای اصولی است.با اینکار تفکیک فضا راحت تر و  هماهنگی</div><div align="right"> فضای غذاخوری بیشتر و دلچسب تر می شود.حتی می توانید برای اینکه این فضا را خاص تر کنید</div><div align="right"> از یک سکوی کوتاه برای قرار دادن میز بر روی آن استفاده کنید و با نور پردازی </div><div align="right">مناسب فضای غذا خوری را خاص و چشمگیر نمایید. در مورد نورپردازی میز غذا خوری </div><div align="right">در همین بخش مطالب بیشتری گفته می شود.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018mhgfdsa.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018mhgfdsa.jpg" width="400" height="208" /><br /><br /><div align="right"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><br />نکاتی در مورد میز تلویزیون و محل قرار گیری آن</span></strong><br />میز تلویزیون معمولا در اتاق نشیمن قرار می گیرد و باید به گونه ای باشد </div><div align="right">که همه افراد به آن اشراف کامل داشته باشند.از قرار دادن میز تلیوزیون پشت پنجره خودداری کنید</div><div align="right"> بدلیل اینکه هم مسیر ورود نور طبیعی را مسدود کرده و هم تابش نور بیرون به چشم هنگام </div><div align="right">تماشای تلویزیون موجب خستگی چشم خواهد شد. در صورت اجبار بهتر است </div><div align="right">از پرده های ضخیم در پشت میز استفاده شود تا از خستگی بر اثر نور بیرون جلوگیری شود.</div><div align="right"> ارتفاع میز تلویزیون باید بگونه ای باشد که مرکز آن روبروی خط دید افراد در حالت نشسته قرار بگیرد</div><div align="right"> بطوری که بیننده برای تماشای آن مجبور نباشد سر را به بالا یا احیانا پایین خم کند.</div><div align="right"> بطور معمول مرکز دید در ارتفاع 105 سانتی از زمین قرار می گیرد. فاصله بیننده </div><div align="right">از تلویزیون باید 5/1 الی 5/2 برابر طول تلیوزیون باشد.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018SASASASASA.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018SASASASASA.jpg" width="458" height="205" /></div></div><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018BVCXX.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018BVCXX.jpg" width="513" height="251" /><br /><br /><div align="right">می توانید تلویزیون را با یک عنصر تاثیر گذار مثل شومینه ترکیب کنید. </div><div align="right">ترکیب شومینه های برقی جدید با تلویزیون می تواند بعنوان یک نقطه کانونی خوب فضایی</div><div align="right"> دلچسب را در نشیمن بوجود آورد. اما باید دقت نمایید قرار گیری تلویزیون بالای </div><div align="right">چیزی مثل شومینه موجب نشود ارتفاع قرار گیری تلویزیون بیش از حد زیاد شود. </div><div align="right">همچنین استفاده از نورهای موضعی و تآکیدی در اطراف تلویزیون می تواند تاثیر مثبت زیادی</div><div align="right"> به محیط ببخشد. در مورد نورپردازی و نورهای تاکیدی در همین مطلب صحبت خواهیم کرد.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018CCCCCCCC.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018CCCCCCCC.jpg" width="430" height="188" /><br /><br /><div align="right">در سالن هایی که طول آن زیاد است و همچنین مبلمان زیادی برای چیدن دارید بهتر است</div><div align="right"> تلویزیون را در طول دیوار قرار داده و مبلمان را جلوی آن بچینید.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018HHHHHHHHHHHH.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018HHHHHHHHHHHH.jpg" width="468" height="237" /></div></div><br /><div align="right">در صورتی که ساکنین خیلی اهل تلویزیون دیدن نباشند می توانید</div><div align="right"> در اتاق نشیمن آن را بعنوان یک عنصر فرعی در نظر گرفته و در گوشه ای جای دهید</div><div align="right">و تمرکز را بر چیدمان مبلمان بگونه ای بگذارید که تمرکز بجای تماشای تلویزیون</div><div align="right"> بر ایجاد فضای صمیمی و مناسب برای گفتگوی های خانوادگی فراهم آید.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018EEEEEEEEE.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018EEEEEEEEE.jpg" width="467" height="231" /><br /><br /><div align="right"><strong><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">فرش در چیدمان منزل</span></strong><br />امروزه با توجه به  کفپوش های متنوعی که در کف خانه ها استفاده می شود</div><div align="right"> نیاز به استفاده از تعداد زیاد فرش برای کف از بین رفته اما عدم استفاده</div><div align="right"> از فرش در <span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;"><a href="http://boomchin.com/ViewServices/5/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewServices/5/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86">دکوراسیون</a></span> منزل هم می تواند یک نکته منفی باشد چرا که در صورت نبودن</div><div align="right"> فرش جای خالی اش بشدت احساس می شود و نمیتوان از این عنصر براحتی چشم پوشید.<br />لذا استفاده هوشمندانه از فرش در<span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;"><a href="http://boomchin.com/ViewServices/5/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewServices/5/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86"> چیدمان و دکوراسیون</a></span> اهمیتی بیش از پیش دارد چرا که بسیار به چشم خواهد آمد.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%2020181212.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%2020181212.jpg" width="424" height="186" /><br /><br /><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%2020181313.jpg" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%2020181313.jpg" width="443" height="204" /></div></div><br /><div align="right">چیزی که در <span style="color: rgb(0, 0, 128);" data-mce-style="color: #000080;"><a href="http://boomchin.com/ViewDecoration" data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDecoration">چیدمان</a></span> از اهمیت بالایی برخوردار است تفکیک فضا هاست.</div><div align="right"> با استفاده مناسب از فرش اینکار براحتی انجام م یشود و می توانید</div><div align="right">در یک محیط هماهنگ، فضاهایی با کاربری های متفاوت را داشته باشید. </div><div align="right">با اینکارضمن مشخص نمودن محدوده هر فضا، انسجام و وحدت محیط کلی</div><div align="right"> حفظ شده و مانع از حس از هم پاشیدگی بخاطر ناهماهنگی می شود.<br /><br /><div align="center"><img src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018212121.gif" data-mce-src="http://boomchin.com/Pics/GalleryMonday,%20May%2014,%202018212121.gif" width="449" height="175" /></div></div><br /><div align="right">در مورد ابعاد فرش و اینکه فرش تا کجای مبلمان بیرون بیاید بستگی به نوع فضا و ابعاد فضا دارد.</div><div align="right">در فضاهای  کوچک و متوسط بهتر است پایه های پشتی  مبل و صندلی در لبه فرش قرار بگیرد.</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><p><a data-mce-href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C" href="http://boomchin.com/ViewDetails/decor/10/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C" title="دانستنی" target="_blank"><strong>چیدمان منزل مسکونی</strong></a></p>